Bölgedeki diğer arkeolojik sitler, bilimsel araştırmalar ve bölgede uzun süre araştırma yapan tarihçi, belgesel yönetmeni Tekin Gün Topraklı ve Aşıklı höyük araştırma kazılarında çıkan arkeolojik bulgular ve Nümismatik verilerin bölgenin tarihine ışık tuttuğunu bölge iskan izlerinin MÖ 8000-5500 başladığını ve kale yapısının bölgeye hakim tepede olmasının bazı dönemlerde savunma amacı ile kullanıldığı sanılmaktadır. Ayrıca yapılan arkeolojik yüzey çalışmaları bölgenin Asur, Hitit dönemlerinde kullanıldığı Kültepe ve Acem Höyük kazılarında Anadolu’nun ilk yazılı tabletlerine rastlanmıştır. Böylece Uçhisar kalesininde değişik dönem ve tarihlerde kullanıldığı görülmektedir.