• +90 532 342 23 89
  • info@anadoluatlasi.com
  • www.anadoluatlasi.com
×

Uyarı

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/u8951452/public_html/images/images/kyme/

×

Bilgilendirme

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/images/kyme/

Perşembe, 06 Ekim 2016 08:57

Kyme Antik Kenti - Bir Amazon Kenti Öne Çıkarılmış

Yazan
Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Antik Anadolu coğrafyasında Gediz Nehri'nin kuzeyi ile Bakırçay'ın güneyi arasında kalan; doğusunda Yunt Dağları ve Dumanlı Dağ; batısında ise Çandarlı Körfezi ile sınırlanan bölgenin adı Aiolis idi.

Aiolis birliğini oluşturan 12 kent arasında en önemlisi olan (sonradan birliğe katılna Smyrna ile birlikte) Kyme Antik Kenti, İzmir -Çanakkale Karayolu üzerinde, Aliağa'ya gelmeden, Aliağa'nın 6 km güneyinde bulunan Çakmaklı Köyü yakınında deniz kenarında bulunur.

Strabon, Kyme'nin, özellikle Yunan ve Roma Dönemleri'nde, Aiolis Bölgesi'nin en önemli kenti olduğunu "Aiol kentleri içinde en büyük ve en iyi" şeklinde tanımlayarak bize aktarır. Antik kaynaklar, Kyme'nin, bir başka Aiol Bölgesi yerleşimi olan Larissa'nın ele geçirilmesinden sonra Yunan göçmenler tarafından kurulduğunu aktarırlar. Kyme adının Pitane, Myrina ve Smyrna adları gibi bir Amazon savaşçıdan geldiği düşünülmektedir.{gallery}images/kyme/{/gallery}

Aiolis coğrafyasının diğer büyük kentleri gibi Kyme de deniz kenarında bir liman şehri olmasına rağmen kara ticaretine yönelmiştir. Strabon, bunu destekler bir şekilde, Kymeliler'in kentin kuruluşundan ancak 300 yıl sonra liman gelirleriyle ilgili düzenleme yapmayı "akıl edebildiklerinden" bahseder. Buna rağmen Kymeliler, denizcilik ve deniz ticaretinde önemli bir gelişme göstererek denizde güç kazandılar. Pers Dönemi sırasında Kyme Tiranı olan Aristagoras, Pers Kralı Dareios'un M.Ö. 512 yılında Skyth topraklarına düzenlediği sefere Kyme gemileri ile destek verdi. Kserkes'in M.Ö. 480 yılında Yunanistan'ı işgal etmesi sırasında yine Kyme, on beş gemi ile Pers Donanması'na katkıda bulundu. Kyme'nin zengin ve büyük bir şehir olduğunu Delos Birliği'ne yaptığı 9 talentlik muazzam katkıyla anlayabiliriz. Böyle bir tutar, bırakın Kyme'nin komşusu olan Aiol kentlerini, Ephesos (Efes), Teos ve Miletos gibi büyük İon kentlerinin ödediği tutarın da çok üstündedir.

İonia'nın, Yunan dünyasında parlamaya başladığı zamanlarda Aiolis Bölgesi'nin İonia'ya karşı çıkardığı tek rakip Kyme olmuştur. Öyle ki Yunanistan'da yaşamış olan epik ozan Hesiodos, babasının Kyme'den göç ettiğini, dolayısıyla kökenlerinin Kyme olduğunu anlatır. Yine M.Ö. 4. yy'da yaşamış olan tarihçi Ephoros'da Kymelidir. Bunlara rağmen, diğer bütün Aiol kentleri gibi Kyme de Hellenestik Krallıklar ve Roma egemenliği döneminde tarihin akışını değiştirecek bir olaya karışmamışdır.

Kyme, Klasik Çağ boyunca kendi coğrafyasında bulunan şehirler arasında siyasal konumunu muhafaza etmiştir. Roma Dönemi'nde kente kazandırılan yeni anıtlarla beraber, Kyme'de zanaat faliyetlerinin yine bu dönemde arttığı gözlemlenir. Geç Roma ve Erken Bizans Dönemleri'nde piskoposluk merkezlerinden biri olmasından dolayı Kyme'nin, bu dönemlerde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar, bizlere, Kyme'de yaşamın 13. yy.'a kadar devam ettiğini göstermektedir.

Kyme Antik Kenti'nin ilk olarak,  1429-30 ve 1446 yıllarında  İtalyan bir tüccar olan ve ilk epigraflardan ve arkeolojinin öncülerinden kabul edilen Ciriaco de Pizzicolli d`Ancona tarafından ziyaret edildiğini yıllıklardan öğreniyoruz. Kyme Antik Kenti'nin bilinmeye başlaması ise Venedik kökenli Levanten bir aile olan Baltazzi'ler ile başlar. Aristide Baltazzi ve  oğlu Demostene 1874 yılında şehirdeki ilk kazıları yaparlar. Kentin nekropolünden buldukları ölü eşyalarını 1877 yılında British Museum`a satmışlardır.  Fransız arkeologlar Salonen Reinach ve Edmond Pottier Kyme nekropolünde kazı çalışmaları yapmışlardır. Bu kazılar sırasında bulunan bazı eserler Louvre Müzesi'ne, bazılarını ise İstanbul Arkeoloji  Müzesi'ne götürmüşlerdir. 

Kyme Antik Kenti'nde 20. yy'ın ilk kazısı ise Prag Üniversitesi`nden Arkeolog  Antonin Salac ve mimar Neopomucky tarafından 1925 yılında gerçekleştirilmiştir. 1953 yılında Ekrem Akurgal tarafından yapılan sondaj çalışmalarını takriben, Kyme üzerine çalışmalar tekrar hız kazanmıştır. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hasan Tahsin Uçankuş tarafından 1979 - 1981 yılları arasında yapılan kazıları,  Vedat İdil ve Sebastiana Lagona'nın başkanlığını yaptığı Türk-İtalyan biliminsanları tarafından 1982’den 1984’e kadar çalışmalar yapılmıştır. 1986 yılından 2008 yılına kadar kazıları Sebastiana Lagona devam ettirmiştir. Bu tarihten sonra, Lagona'nın öğrencisi olan, Calabria Üniversitesi öğretim üyesi Antonio La marca kazıları üstlenmiştir.

Kalıntılar

Kyme Antik Kenti'nin yeri, Antik Çağ yazarlarının anlattıkları ve kentin içinde bulunan sikkeler sayesinde bulunmuştur. Pek çok Klasik Dönem kıyı kenti gibi Kyme'de mimari elemanlarını deniz yoluyla İzmir ve İstanbul gibi kentlerin taş ve kireç ihtiyacı için armağan etmiştir. Bir söylentiye göre, kentin surları 15. yy'da Fatih Sultan Mehmet tarafından yıktırılmıştır. Bununla beraber, Türkiye doğal ve kültürel mirasının en büyük düşmanı olan bilinçsiz endüstriyelleşme de Kyme Antik Kenti'ne büyük zarar vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Aliağa Petrol Rafinerisi'nin Kyme'nin bulunduğu körfezi olumsuz olarak değiştirmesinin ardından, maalesef Kyme sit alanı içine yapılması planlanan termik santraller ve liman kompleksi inşaası da Kyme'nin sonunu hazırlar niteliktedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Kyme Antik Kenti, son yıllarda yapılan kazılarla beraber ortaya çıkan dikkate değer mimari yapılarıyla ilgiyi çok hak eder.

Dalgakıranlar (Mendirekler)

Kyme Antik Kenti'nin hemen yanında deniz dökülen iki ırmağın ağızları arasında (Bunlardan biri kent sikkelerinde de betimlenen Ksanthos'dur), o günden günümüze deniz suyunun yükselmesinden dolayı su altında kalmış olan iki mendirek bulunur. Gayet büyük bir limanı koruduğu anlaşılan bu dalgakıranlardan ilki 200 m uzunluğundadır ve büyük blok taşlardan inşa edilmiştir. Diğer dalgakıran ise uzunluk olarak ayndır ama genişliği diğerinin iki katıdır. Liman yapılarında yapılan bilimsel çalışmalarda bu yapıların M.Ö. 4. yy'a tarihlendiği anlaşılmaktadır.

Tiyatro

Kentte son yıllarda yapılan kazılarla beraber ortaya çıkarılan yapılardan biri de tiyatro yapısıdır. Oturma sıraları yani cavea bölümü kayalara oyulmuş olan yapı Roma Dönemi'ne tarihlenir. Erken İmparatorluk Dönemi'nde ve de sonrasındaki bir dönemde iki inşa geçiren yapı kuzeybatı tarafına bakmaktadır. Yarım daire şeklindeki caveasının yani izleyici koyağının çok az kısmı izlenebilmektedir. Yapılan kazılar daha çok sahne binası üzerine yoğunlaşmıştır. Tiyatronun yaklaşık 2500 kişi alabileceği hesaplanmıştır.

Yapılan kazılar sırasında olasılıkla bir portiko veya sütunlu bir caddeyle ilgili olan ve limanla tiyatro sahnesi arasındaki geniş alanı birleştirdiği düşünülen, döşeme taşlarla yapılmış ve güzel bir işçilik gösteren bir açık alan bulunmuştur.

Sütunlu Cadde

Kyme Antik Kenti'nin ana caddesi niteliğinde bu yapı, biliminsanları tarafından, Geç Roma Dönemi'ne yani M.S. 4. yy'a tarihlendirilmektedir. Büyük mermer ve granit bloklarla döşeli olan caddenin iki yanı da sütunlu revaklarla kaplıydı. Caddenin iki yanı, işlevi henüz çözülmemiş alanlara açılıyordu. İzmir Müzesi tarafından 1974 yılında yapılan kazılarda küçük bir kısmı ortaya çıkarılan daha erken döneme tarihlenen başka bir yol kalıntısı ise sütunlu caddeden bir duvar aracılığıyla ayrılır.

Ortaçağ Kalesi

Yapılan kazılar neticesinde restorasyonu tamamlanmış yapılardan biri olan Kyme Ortaçağ Kalesi, alışılagelmişin dışında bir yapı planı ortaya koyar. Liman kıvrımının tam ortasında yer alan kale aceleyle inşa edilmiş görünümü sunmaktadır. Dış duvarları üç metre genişliğinde ve harçsız, değişik boyutlarda iri taşlarla inşa edilmiştir. Kalenin iç duvarları ise küçük taşlarla inşa edilmiştir. Yapı üzerinde dört tane kule belirlenmiştir. Bunlardan güney kısmında bulunanı bugün suyun içindedir. İki girişi bulunan kalenin limana bakan giriş kapısı muhtemelen dalgakıranla bağlantılıdır.

Güney Tepesi Konut Bölgesi

Kyme Antik Kenti'ndeki Güney Tepe'nin kuzeybatı yamacında yapılan kazılarda, en az beş dönem boyunca  kullanılmış konut alanı bulunmuştur. İlk yapı evresi M.Ö. 5. yy. öncesine tarihlenmekle beraber, ikinci yapı evresi M.Ö. 5. yy'ın sonuna tarihlenmektedir. Bu evreye ait iki oda ortaya çıkarılmıştır. Bu odalardan biri aynı zamanda teraslama duvarı görevini görmektedir. Teraslama duvarının dibinde, yapının çatısından gelen yağmur sularını toplamak için yapılmış, muntazam bir şekilde ana kayaya oyulmuş bir sarnıç bulunmaktadır.

Sarnıçın içinden molozun yanı sıra Geç Hellenestik Dönem keramikleri çıkartılmıştır. Yine sarnıçın etrafında Roma Dönemi'nde inşa edilmiş duvar kalıntıları saptanmıştır.

Kazılmış konut alanı, Geç Roma Dönemi evresinde mozaiklerle zenginleştirilmiş büyük bir konuta ev sahipliği yapmıştır. M.S. 7. yy'da terk edildiği düşünülen yapı büyük bir alan kaplar. Son yapı izleri ise Bizans'ın daha geç dönemlerine tarihlendirilir.

Kutsal Alan

Çekoslavak arkeolog  Antonin Salac ve mimar Neopomucky tarafından 1925 yılında bulunan ve İsis Tapınağı olduğu düşünülen yapının hemen yakınında kayalara oyulmuş bir kutsal alan bulunmaktadır. Günümüze çok sağlam gelememiş yapı kompleksinin güneyinde bulunan bir "İlkçağ" çöplüğünde yapılan kazılarda aralarında heykelciklerin, kaselerin ve bronz sikkelerin bulunduğu değerli eserler çıkarılmıştır. 

Bunların dışında Kyme Antik Kenti'nde henüz kazılmamış ve işlevleri anlaşılmamış pek çok yapı grubu bulunmaktadır. Zengin buluntular veren Kyme Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Aliağa'da bir müze yapılmaktadır. Ödenek sıkıntısından dolayı yapımı kesintiye uğrayan müze tamamlandığında Kyme'nin değeri daha çok artacaktır.

Okunma 2770 kez Son Düzenlenme Cuma, 20 Eylül 2019 18:20

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Pitane Antik Kenti - Çandarlı'ya Kalan…

16-10-2016 Hits:3280 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Pitane Antik Kenti - Çandarlı'ya Kalan Miras

Çandarlı Körfezi, Antik Dönem'de Pitane, Elaia, Myrina, Gryneion ve Kyme gibi önemli kentlere ev sahipliği yapıyordu. Bunlar arasında en önemlilerinden...

Read more

Piginda (Bargasa) Antik Kenti

27-02-2019 Hits:2249 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Piginda (Bargasa) Antik Kenti

Bargasa adıyla da bilinen Piginda Antik Kenti, Aydın antik kentleri arasında çok da adı duyulmamış ama yapılan kurtama kazılarında önemli...

Read more

Sia Antik Kenti

09-09-2016 Hits:2114 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Sia Antik Kenti

Sia antik kenti Burdur İli, Bucak İlçesi, Kızılkaya Bucağı'na bağlı Karaot Köyü yakınlarındadır. Karaot Köyü'ne Burdur-Antalya yolunun 100. km'sinde bulunan...

Read more

Trapezopolis Antik Kenti

28-02-2019 Hits:2856 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Trapezopolis Antik Kenti

Trapezopolis Antik Kenti (bazı kaynaklarda adı Trapezapolis olarak geçer), Denizli'nin Babadağ İlçesi'ne bağlı Bekirler Köyü yakınlarında bulunur. Antik kentin kalıntıları...

Read more

Gerga Antik Kenti - Kariada Gizemli Bir …

09-09-2016 Hits:2730 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Gerga Antik Kenti - Kariada Gizemli Bir Köy

Gerga Antik Kenti, Aydın İli'nin Çine İlçesi'nin 6.5 km güneydoğusundaki dağlık arazide konumlanmıştır. Çine-Muğla karayolunun 5. km'sinde bulunan kahverengi Gerga...

Read more

Amyzon Antik Kenti - Bir Karia Karakolu

09-09-2016 Hits:1739 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Amyzon Antik Kenti - Bir Karia Karakolu

Dağlık bir bölgede konumlanan Amyzon Antik Kenti, Aydın İli'ne bağlı Koçarlı İlçesi'nin Gaffarlı Köyü'nün 1.5 km kadar yukarısında, Mazın Kalesi...

Read more

Acharaka Antik Kenti - Nysa'nın Kutsal …

21-09-2016 Hits:4640 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Acharaka Antik Kenti - Nysa'nın Kutsal Alanı

Antik Çağ'ın büyük kentlerinin bazıları, kentten bağımsız ama çok yakınında bulunan kutsal alanlara ve köylere sahipti. Bergama - Asklepion, Stratonikeia...

Read more

Mastaura Antik Kenti

27-02-2019 Hits:3830 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Mastaura Antik Kenti

Mastaura Antik Kenti, Aydın'ın en büyük ilçesi Nazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde yer alan ve eski adı Mastavra olan Bozyurt Köyü'ndedir...

Read more

Euromos Antik Kenti - Zeusun Güzel Tap…

27-02-2019 Hits:4217 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Euromos Antik Kenti - Zeusun Güzel Tapınağı

Euromos, Muğla İli'nin Milas İlçesi'ne bağlı Ayaklı Köyü'nün yakınlarındadır.

Read more

Lebedos Antik Kenti - İonia'nın Az Bil…

18-10-2016 Hits:1588 Anadolu Antik Kentleri Atlas - avatar Atlas

Lebedos Antik Kenti - İonia'nın Az Bilinen Kenti

İzmir'e bağlı Seferihisar ile Aydın'a bağlı Kuşadası arasındaki sahil şeridi, Antik Çağ'da İonia'nın kalbiydi. Günümüzde de kesintisiz bir yerleşim hattına...

Read more

Alabanda Antik Kenti

04-09-2016 Hits:2396 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Alabanda Antik Kenti

Aydın İli'nin Çine İlçesi'ne bağlı Araphisar Köyü'nde bulunan Alabanda Antik Kenti'ne ulaşmak için Aydın-Muğla karayolu üzerinden Çine'ye ulaşıp kahverengi Alabanda tabelasını...

Read more

Tymbrianassus Antik Kenti Burdur'da bir …

20-09-2016 Hits:1780 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Tymbrianassus Antik Kenti Burdur'da bir Frig Yerleşimi

Tymbrianassus Antik Kenti, Burdur-Denizli karayolunu yaklaşık 40. km'sinde bulunan Yarışlı Gölü üzerinde bulunur. Kente ulaşmak kolaydır. Gölü ilk gördüğünüz anda...

Read more

Trysa Antik Kenti - Çalınan Miras

24-10-2016 Hits:2797 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Trysa Antik Kenti - Çalınan Miras

Merkezi Likya'nın, yani Kaş ve Demre arasında kalan bölgenin küçük ama önemli yerleşimlerinden biri de Trysa Antik Kenti'dir. Likya arkeolojisinin...

Read more

Kandyba Antik Kenti

24-10-2016 Hits:1934 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Kandyba Antik Kenti

Kandyba Antik Kenti, Antalya'nın Kaş İlçesi'nin 13 km Kuzeydoğusunda yer alan Gendeve Köyü'nde yer alır. Gendeve adı, Kandyba adının günümüze...

Read more

Alinda Antik Kenti - Kraliçe Şehri

09-09-2016 Hits:4195 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Alinda Antik Kenti - Kraliçe Şehri

Aydın İli'nin Karpuzlu (Eski adıyla Demircidere) ilçesi merkezinde bulunan, antik Karia bölgesinin önemli ve en iyi korunmuş antik kentlerinden biri...

Read more

HATTUŞA - Hitit İmparatorluğu'nun Kal…

24-09-2019 Hits:421 Anadolu Antik Kentleri Anadolu Atlası - avatar Anadolu Atlası

HATTUŞA - Hitit İmparatorluğu'nun Kalesi

Kendi sitesinde yabani ot ektim. Fırtına Tanrısı benden sonra kral olan ve Hattuşa'ı yerleştiren herkesi vursun! ANITTA ANLAŞMASINDAN Hattuşa, Hititlerin Geç Tunç...

Read more

Apollonia Salbace (Medet Höyüğü) Ant…

24-10-2016 Hits:1452 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Apollonia Salbace (Medet Höyüğü) Antik Kenti

Apollonia antik kenti ve Medet Höyüğü, Denizli ili, Tavas ilçesinin 7 km batısında düz bir ova üzerinde kurulan Medet köyü...

Read more

Hakemi Use

27-02-2019 Hits:882 Anadolu Antik Kentleri Atlas - avatar Atlas

Hakemi Use

Bir şahsın özel arazisi içinde yer aldığından yerel halk tarafından “Yusuf’un Höyüğü” olarak adlandırılan Hakemi Use 2001 yılından beri kazılmaktadır...

Read more

Myrina Antik Kenti

20-09-2016 Hits:1801 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Myrina Antik Kenti

Birki ve Öteki Tepe adlı İki tepe üzerinde kurulmuş olan Myrina Antik Kenti, tıpkı komşuları Pitane, Kyme ve Gryneion gibi...

Read more

Leukai Antik Kenti - Gediz'in Denizden E…

16-10-2016 Hits:1373 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Leukai Antik Kenti - Gediz'in Denizden Esirgediği Kent

İzmir Kuş Cenneti, nam-ı diğer Gediz Deltası, Türkiye'nin en fazla ekolojik çeşitlilik barındıran noktalarından biri olmasının yanı sıra Klazomenai ve...

Read more

Arsada Antik Kenti

24-10-2016 Hits:1505 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Arsada Antik Kenti

Muğla antik kentlerinden biri olan Arsada Antik Kenti, günümüzde Fethiye'ye bağlı Arsaköy sınırları içinde yer alır.  Arsaköy, Fethiye'nin 50 km...

Read more

Selge Antik Kenti - 2

20-09-2016 Hits:2139 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Selge Antik Kenti - 2

Selge - Pisidyalılar İçinde En Dikkate Değer Topluluk (2) Kalıntılar (Bir önceki Selge makalemizde kentin yerini, tarihçesini ve Selge'nin başından geçen...

Read more

Kindya / Kindye Antik Kenti

27-02-2019 Hits:1653 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Kindya / Kindye Antik Kenti

Tamamen bir Karia yerleşmesi olan Kindya Antik Kenti, Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan Sığırtmaç Köyü'nün hemen yakınında bulunan 200 m yüksekliğindeki...

Read more

Ariassos - Çubuk Boğazı'nı Bekleyen …

20-09-2016 Hits:1539 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Ariassos - Çubuk Boğazı'nı Bekleyen Kent

Ariassos Antik kenti, Burdur- Antalya karayolunun 70. km'sinde yer alan Dağ Kasabası'nı 2 km geçtikten sonra, Dağbeli Geçidi'ne gelmeden sağ...

Read more

Magnesia Ad Meandrum

09-09-2016 Hits:1714 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Magnesia Ad Meandrum

Magnesia Antik Kenti, Aydın İli'nin Germencik İlçesi'ne bağlı Ortaklar Kazası'nın Tekin Mahallesin'de bulunur. Magnesia, önemli bir karayolu olan Ortaklar- Söke-Bodrum...

Read more