• +90 532 342 23 89
  • info@anadoluatlasi.com
  • www.anadoluatlasi.com
Çarşamba, 12 Ekim 2016 11:59

Nysa Antik Kenti - Menderes Vadisi'nin Güzel Perisi Öne Çıkarılmış

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Antikçağda Maiandros ismiyle bilinen Büyük Menderes Nehri Vadisi ve Ovası verimli toprakları sayesinde Antik Çağ Anadolusu'nun en önemli şehirlerine kucak açmıştır.

Bunlardan en önemlilerinden biri olan Nysa Antik Kenti, Antik Dönem'de adı Megosis olan Aydın Dağları'nın güneye, yani Menderes Vadisi'ne bakan yüzünde, bugün Aydın'a bağlı bir ilçe  olan Sultanhisar'ın 1,5 km kuzeyinde kurulmuştur.

Aydın-Denizli karayolunun 30. km'sinde bulunan Sultanhisar'dan Nysa Antik Kenti'ne ulaşmak oldukça kolaydır. Sultanhisar içindeki kahverengi yönlendirme tabelaları size yardımcı olacaktır.

Antik coğrafya yer isimlerinde çok sık karşımıza çıkan Nysa ismi, Antik Helen ve Roma dünyasında pek çok kentin adı olmuştur. Bu isimi, Hellenestik Krallık ailelerinin  kadınları arasında çok sık kullanılmakla beraber, bahsettiğimiz Nysa kenti yani Karia Nysa'sı, Bizanslı Antik Çağ tarihçisi Stephanus'a göre Suriye Kralı 1. Antiokhos tarafından karısının adına kurulmuştur. Bununla beraber hayatının bir dönemini burada geçiren ve burada eğitim alan Strabon, Yunanistan'ın Sparta Bölgesi'nden gelen ve bu bölgede üç şehir kuran Hydrelos, Athymbros ve Athymbrados adlı üç kişiden bahseder. Daha sonra birleşen bu kentçikler Nysa adını almış ve Nysa'nın kurucusu Athymbros sayılmıştır. Bunlara rağmen Nysa Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ve araştırmalarda, kentte M.Ö. 3. yy'dan önceye dair bir kalıntı bulunamamıştır. Bu da büyük olasılıkla, Seleukos soyundan bir kadının isminin M.Ö. 2. yy'dan sonraki bir dönemde kente verildiğini gösterir. Kent tarihinde Seleukoslar'ın varlığına dair gelişmelerin varlığı bu savı destekler.

Nysa büyük ve zengin bir kent olmasına rağmen tarihte adından çok sık söz edilmez. Bulunan bir yazıtta, zengin bir Nysalı olan Khaeremon'un ünlü Mithiridates Savaşları sırasında, Romalılar'a yaptığı yardımdan doları Mithiridates'i kızdırdığı ve ölüsüne de dirisine de ödül konduğunu öğreniyoruz. Zengin ve meşhur bir aileye mensup olan Khaeremon'un, akrabası olan Pythodoros'un Marcos Antonius'un kızı ile evlendiğini ve bu evlilikten olan kızları Pythadoris'in, Pontus'un, daha sonra da Kappadokia'nın kraliçesi olduğunu Strabon'dan öğrenmekteyiz.

Nysa bilim alanında bölgenin önde gelen kentlerindendir. Her ne kadar Amesia'lı (Amasya) olsa da eğitimini Nysa'da tamamlayan Antikçağ'ın ünlü gezgini, coğrafyanın "babası" sayılan Strabon Nysa'nın en ünlü değeridir diyebiliriz. Strabon 17 ciltlik ünlü yapıtı Geographica'da Nysa'dan uzunca bahseder. Nysa'nın çok sayıda hatip ve filozof yetiştirdiğini anlatır. Bunlar arasında, Strabon'un da hocası olan Aristodemos belki de en ünlüsüdür. Okulunda sabahları retorik, akşamları ise gramer dersi veren Aristodemos, Büyük Pompey'in çocuklarına Roma'da dersler vermiş ve Rhodos'ta da bir okul kurmuştur. Ayrıca Stoacı filozof Apollonios da Nysalı'dır.

Nysa bir eğitim ve bilim kenti olmasının yanı sıra, bölgesinde İlk Çağ'ın önemli sağlık ve kehanet merkezlerinden biriydi. Nysa'dan Tralleis'e giden yol üzerinde bulunan ve Nysa'nın bir köyü olan Acharaca (Akharaka), Pluto (Hades) ve Persephone (Kore) kült merkezi olmasının yanı sıra önemli bir şifa merkeziydi. (Acharaca ile ilgili içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz)

Roma Dönemi'nde gittikçe büyüyen Nysa, Bizans Dönemi'nde Aphrodisias Metropolitliği'ne bağlı bir pisikoposluk merkezi oldu; Ephesus, Khalkedon, Constantinople ve Nicaea (İznik) Konsülleri'nde temsil edildi. Nysa'da yerleşme M.S. 13. yy'a kadar devam etmiştir. Daha sonra kent, günümüzde Sultanhisar olan noktaya taşınmıştır.

Nysa ve Menderes bölgesinin diğer antik kentleri 19. yy'dan itibaren pek çok araştırmacının ve gezginin uğrak noktası olmuştur. Nysa'da ilk kazılar Alman Walther von Diest ve ekibi tarafından 1907-1909 yıllarında gerçekleştirilmiş; daha sonra bölge Yunanistan işgali altındayken 1921 yılında Yunanlılar tarafından Nysa'da araştırmalar yapılmıştır. Uzun bir süre sonra 1960'larda Gerontikon (Yaşlılar meclisi) ve tiyatroda İzmir Müzesi tarafından kazılar gerçekleştirilmiştir. 1980'li yıllarda Nysa tiyatrosunda Aydın Müzesi tarafından gerçekleştirilen kazıların ardından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat İdil’in başkanlığında 1990 yılından 2010 yılına kadar sistematik kazılar devam ettirilmiş ve pek çok yapı ortaya çıkmıştır. Günümüzde kazılar, Ankara Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında Aydın Arkeoloji Müzesi tarafından devam ettirilmektedir.

Kalıntılar

Strabon, bir dönem yaşadığı Nysa için  "hızlı akan ve derin bir boğaz oluşturan bir dereyle ikiye ayrılmış çifte kent" tanımını yapar. Strabon'un anlattığı topoğrafyaya birebir uyan Nysa'nın yerleşim alanı zeytinliklerin içinde ve Menderes Vadisi'ne hakim bir nokta üzerindedir.  Nysa Antik Kenti'nin pek çok gösterişli yapısı günümüze kadar oldukça sağlam gelmiştir. Şu an görünen yapıların büyük kısmı Roma ve Bizans Dönemleri'ne tarihlenmektedir.

Tiyatro

Yaklaşık olarak 74x100 m'lik bir alan kaplayan Nysa Antik Kenti tiyatrosu Geç Hellenestik Dönem'e tarihlenir. Tiyatronun ilk sahne binası , muhtemelen iki katlı olarak M.S. 2. yy'da inşa edilmiştir. M.S. 178'de meydana gelen büyük bir depremle yıkılan sahne binası, depremden sonra üç katlı olarak yeniden inşa edilmiştir. Klasik bir Anadolu Roma tiyatrosu görünümü veren yapı, kentin kuzeyindeki bir yamaca 30 derecelik eğimle yerleştirilmiştir. Sahne binası Hierapolis, Side ve Perge tiyatrolarında olduğu gibi kabartmalarla süslüdür. Ama Nysa Antik Kenti tiyatrosu frizlerindeki Dionysos tasvirleriyle diğerlerinden ayrılır.  Bu frizlerde Dağ Nymphesi, Dionysus'un ebesi olan Nysa, Eros, Menad, Silen, Nysa'da tapım bulan Pluton (Hades) ile Kore (Persephone), Pan, Artemis, Athena, Afrodit, Hermes, satyr, Dionysus'un eşi Ariadne, Triptolemos figürleri çeşitli şekillerde betimlenmiştir. Tiyatroda bulunan kabartmaların alçı örnekleri alınmış ve müzeye kaldırılmıştır. Tiyatronunbeş giriş kapısı bulunmaktadır. Ortadan tek bir diazoma (orta geçiş yolu) ile ayrılan tiyatro iki kademelidir. Birinci kademede 24, ikinci kademede ise 25 oturma sırası bulunmaktadır. En alt kademe 10 ışınsal yolla, üst kademe ise 19 ışınsal yolla bölünmüştür. Nysa Antik Kenti tiyatrosunun kapasitesi yaklaşık 9000 kişi olarak hesaplanmıştır ki bu da Nysa'nın büyük bir nüfusa sahip olmakla beraber bir sanat merkezi olduğunu da gösterir. Tiyatroda bulunan esin perisi Melpomene heykeli ve diğer heykeller Aydın Arkeoloji Müzesi Nysa salonunda sergilenmektedir.

Gymnasium

Gymnasium, gençlerin düşünsel ve fiziksel eğitim aldıkları Antik Çağ okullarıydı. M.S. 2. yy'da inşa edilen Nysa Antik Kenti Gymnasium kompleksi 170x82 m ölçülerindeki palaestrasıyla (güreş ve beden eğitimi verilen alan) Antik Anadolu'nun en büyük örneklerinden biriydi. Ortasında büyük bir sarnıç bulunan palaestranın çevresi tiyatro masklarıyla süslenmiş kemerli sütun sıralarıyla çevrilidir. Gymnasium'un sütunlu salonunun arkasında bulunan ve muhtemelen Gymnasium'un kuzey bölümüne ait olan üç kemerli yapı kalıntısı güzel bir taş işçiliği gösterir.

Kütüphane

Strabon'un eğitim gördüğü Nysa Antik Kenti'nin önemli yapılarından biri olan kütüphane yapısı, kütüphane olmasının yanı sıra mahkeme ve toplantı salonu işlevi de görmüştür. Anadolu'nun en iyi korunmuş ikinci antik kütüphanesi olan yapı 25x14 m ölçülerindedir. Yapının günümüze gelemeyen ahşap koridorları sayesinde ulaşılabilen 2 katı ve 16 adet rafı bulunmaktadır. Okumaya ayrılan salonunun dış duvarları ve iç duvarları arasında oluşturulan boşluklarda yazı rulolarının ve papirüslerin nemden korunması amaçlanmıştır. Bu açıdan Ephesus (Efes) Antik Kenti'ndeki ünlü Celsus kütüphanesiyle benzerlikler gösteren yapının dış cephesi büyük ihtimal heykellerle süslüydü. Bununla beraber yapının içinde bulunan çok sayıda renkli mermer parçacık yapının içinin mermerle kaplı olduğunu gösterir. Kütüphanede yapılan kazılarda, kütüphaneyi yaptıran şahsın lahidine ulaşılmış ve bu lahit günümüzde Aydın Müzesi'nde sergilenmektedir.

Stadium

Nysa Antik Kenti'nde Strabon'un bahsettiği yapılar arasında bulunan stadyum kenti ortadan ikiye bölen dere üzerine kurulmuştur ve bu özelliği ile Antik Çağ'ın nadir yapılarındandır. Benzeri Pergamon, Tripolis ve Kyzikos Antik Kentleri'nde bulunan bu uygulama ile büyük ihtimal arenanın su ile doldurulup, suya bağlı gösterilerin ve temsillerin yapılması sağlanmıştı. Strabon'un amphitheater olarak bahsettiği yapı sel yatağında bulunmasından dolayı oldukça zarar görmüştür. Yaklaşık  olarak 192 m uzunluğunda ve 44 m genişliğinde olduğu hesaplanan stadyumun batı yamacında kalan oturma sıraları arazi eğiminden faydalanarak inşa edilmiş; doğudaki oturma sıraları ise tonoz kemerler üzerine oturtulmuştur. Stadyumun batı oturma sıralarının tiyatroya yakın olan kısmı kısmen ortaya çıkartılmıştır.

Bouleuterion (Meclis Binası)

Yine Strabon'un bahsettiği yapılardan biri de Bouleuterion'dur. Strabon'un Gerontikon yani yaşlılar meclisi olarak tanımladığı yapının üzerine inşa edildiği düşünülen Bouleuterion, Nysa Antik Kenti'nin en iyi korunmuş eserlerinden biridir. Kentin doğu yakasında, Agora'nın kuzeybatısında konumlanan yapı agoradan ana caddeyle ayrılmaktadır. 28x24 m ebatlarındaki Bouleuterion, ön avlu, propylon (anıtsal giriş), cavea ve iki katlı sahne binasından oluşmaktadır. Beş adet giriş kapısı bulunan yapının ön salonu mozaiklerle kaplıydı. Yazıtlardan öğrendiğimiz kadarıyla, Nysa'nın M.S. 2. yy'da önde gelen zenginlerinden Sextus Iulius Antoninus Pythodoros tarafından, annesinin vasiyeti üzerine tekrar inşa edilmiştir. Üstü kapalı bir şekilde dizayn edilen yapı kompleksi kültürel ve siyasi toplantılara ev sahipliği yapmış olmakla beraber 700 kişilik bir kapasiteye sahipti.

Agora

Antik Çağ kentlerinin ticari merkezi olan agoralar kentlerin kabi durumundaydı. Nysa Antik Kenti agorası, kuzey-güney yönünde 130 m, doğu-batı yönünde ise 114 m uzunluğunda, oldukça büyük bir pazar yeriydi. Geç Hellenestik Dönem'e tarihlendirilen yapı kompleksinin dört bir tarafı stoalarla yani sütunlu galerilerle çevriliydi. Kuzey ve doğusunda çift sıra İon düzeninde, güney ve batısında tek sıra Dor düzeninde stoalar bulunmaktadır. Kuzeydoğu alanında bir adet sunak bulunmakla beraber, yine bu alanda çıkartılan üç yazıttan birinin şans tanrıçası Tykhe'ye değinmesinden dolayı, agoranın koruyucu tanrıçalarından birinin Tykhe olduğu düşünülmektedir. Agoranın kuzey kısmı mozaiklerle kaplıdır.

Çarşı Bazilikası

Nysa Antik Kenti tiyatrosunun güneydoğusunda kalan teras üzerinde, günümüzde Kavaklı Köyü'ne çıkan asfalt yolun altında kalan yapının saptanışı, 1994 yılındaki yol çalışmaları sayesinde ortaya çıkan büyük ve figürlü bir başlık sayesinde olmuştur. 20x15 m boyutlarındaki bazilikanın bir kısmı ortaya çıkarılmıştır.

Cadde ve Sokaklar

Nysa Antik Kenti, ilk şehir plancısı Hippodamus'un şehir planlamasına sadık bir şekilde birbirine parale ve birbirini dik kesen sokaklara ve caddelere sahiptir. Kamusal yapıları birbirine bağlayan noktalara inşa edilmiş üç köprüyle bağlantılı olacak şekilde tasarlanmış caddelerde kazı çalışmaları devam etmektedir.

Tünel Sistemi

Strabon'un eserinde bahsettiği tünel kompleksi yaklaşık 100 m uzunluğundadır. Derenin suyunun içinden geçmesi için tasarlanmış tünel oldukça sağlam durumdadır. Tünelin içinde bir yazıt bulunmaktadır.

Nysa Antik Kenti yukarıda bahsettiğimiz yapılar dışında pek çok kalıntıya sahiptir. Oldukça büyük bir alana yayılan Nysa'da görebileceğiniz diğer yapı kalıntıları kent nekropolü, köprülerin günümüze gelmiş temelleri, tonozlu dükkanlar, surlar ve hamam yapısıdır.

Okunma 2396 kez Son Düzenlenme Çarşamba, 13 Mayıs 2020 08:31

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakemi Use

27-02-2019 Hits:882 Anadolu Antik Kentleri Atlas - avatar Atlas

Hakemi Use

Bir şahsın özel arazisi içinde yer aldığından yerel halk tarafından “Yusuf’un Höyüğü” olarak adlandırılan Hakemi Use 2001 yılından beri kazılmaktadır...

Read more

Acharaka Antik Kenti - Nysa'nın Kutsal …

21-09-2016 Hits:4640 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Acharaka Antik Kenti - Nysa'nın Kutsal Alanı

Antik Çağ'ın büyük kentlerinin bazıları, kentten bağımsız ama çok yakınında bulunan kutsal alanlara ve köylere sahipti. Bergama - Asklepion, Stratonikeia...

Read more

Amyzon Antik Kenti - Bir Karia Karakolu

09-09-2016 Hits:1739 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Amyzon Antik Kenti - Bir Karia Karakolu

Dağlık bir bölgede konumlanan Amyzon Antik Kenti, Aydın İli'ne bağlı Koçarlı İlçesi'nin Gaffarlı Köyü'nün 1.5 km kadar yukarısında, Mazın Kalesi...

Read more

Alabanda Antik Kenti

04-09-2016 Hits:2396 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Alabanda Antik Kenti

Aydın İli'nin Çine İlçesi'ne bağlı Araphisar Köyü'nde bulunan Alabanda Antik Kenti'ne ulaşmak için Aydın-Muğla karayolu üzerinden Çine'ye ulaşıp kahverengi Alabanda tabelasını...

Read more

Gerga Antik Kenti - Kariada Gizemli Bir …

09-09-2016 Hits:2730 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Gerga Antik Kenti - Kariada Gizemli Bir Köy

Gerga Antik Kenti, Aydın İli'nin Çine İlçesi'nin 6.5 km güneydoğusundaki dağlık arazide konumlanmıştır. Çine-Muğla karayolunun 5. km'sinde bulunan kahverengi Gerga...

Read more

Kayıp Kent Juliopolis

24-10-2016 Hits:1870 Anadolu Antik Kentleri Atlas - avatar Atlas

Kayıp Kent Juliopolis

JULIOPOLIS NEKROPOL BULUNTULARI Ankara–Nallıhan İlçesi, Çayırhan Beldesi, Gül Şehri mevkii’nde 2009 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesiince başlatılmış olan Roma Dönemi Nekropol (Mezarlık)...

Read more

Piginda (Bargasa) Antik Kenti

27-02-2019 Hits:2249 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Piginda (Bargasa) Antik Kenti

Bargasa adıyla da bilinen Piginda Antik Kenti, Aydın antik kentleri arasında çok da adı duyulmamış ama yapılan kurtama kazılarında önemli...

Read more

Elaia Antik Kenti - Pergamon'un Limanı

13-10-2016 Hits:1620 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Elaia Antik Kenti - Pergamon'un Limanı

Pergamon'un liman kenti olan Çandarlı Körfezi kıyısında konumlanan Elaia Antik Kenti'ne, Bergama-İzmir karayolu üzerinde bulunan Zeytindağ kavşağını yaklaşık 1 km...

Read more

Alinda Antik Kenti - Kraliçe Şehri

09-09-2016 Hits:4195 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Alinda Antik Kenti - Kraliçe Şehri

Aydın İli'nin Karpuzlu (Eski adıyla Demircidere) ilçesi merkezinde bulunan, antik Karia bölgesinin önemli ve en iyi korunmuş antik kentlerinden biri...

Read more

Trysa Antik Kenti - Çalınan Miras

24-10-2016 Hits:2797 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Trysa Antik Kenti - Çalınan Miras

Merkezi Likya'nın, yani Kaş ve Demre arasında kalan bölgenin küçük ama önemli yerleşimlerinden biri de Trysa Antik Kenti'dir. Likya arkeolojisinin...

Read more

Lebedos Antik Kenti - İonia'nın Az Bil…

18-10-2016 Hits:1588 Anadolu Antik Kentleri Atlas - avatar Atlas

Lebedos Antik Kenti - İonia'nın Az Bilinen Kenti

İzmir'e bağlı Seferihisar ile Aydın'a bağlı Kuşadası arasındaki sahil şeridi, Antik Çağ'da İonia'nın kalbiydi. Günümüzde de kesintisiz bir yerleşim hattına...

Read more

HATTUŞA - Hitit İmparatorluğu'nun Kal…

24-09-2019 Hits:421 Anadolu Antik Kentleri Anadolu Atlası - avatar Anadolu Atlası

HATTUŞA - Hitit İmparatorluğu'nun Kalesi

Kendi sitesinde yabani ot ektim. Fırtına Tanrısı benden sonra kral olan ve Hattuşa'ı yerleştiren herkesi vursun! ANITTA ANLAŞMASINDAN Hattuşa, Hititlerin Geç Tunç...

Read more

Kandyba Antik Kenti

24-10-2016 Hits:1934 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Kandyba Antik Kenti

Kandyba Antik Kenti, Antalya'nın Kaş İlçesi'nin 13 km Kuzeydoğusunda yer alan Gendeve Köyü'nde yer alır. Gendeve adı, Kandyba adının günümüze...

Read more

Gryneion Antik Kenti

20-09-2016 Hits:1594 Anadolu Antik Kentleri Atlas - avatar Atlas

Gryneion Antik Kenti

Gryneion, Çandarlı Körfezi'nin tam ortasında Myrina ile Elaia arasında bulunur. İzmir'in ilçesi Aliağa'ya 13 km uzaklıkta bulunur. 12 Aiol şehri...

Read more

Kyme Antik Kenti - Bir Amazon Kenti

06-10-2016 Hits:2770 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Kyme Antik Kenti - Bir Amazon Kenti

Antik Anadolu coğrafyasında Gediz Nehri'nin kuzeyi ile Bakırçay'ın güneyi arasında kalan; doğusunda Yunt Dağları ve Dumanlı Dağ; batısında ise Çandarlı Körfezi...

Read more

Magnesia Ad Meandrum

09-09-2016 Hits:1714 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Magnesia Ad Meandrum

Magnesia Antik Kenti, Aydın İli'nin Germencik İlçesi'ne bağlı Ortaklar Kazası'nın Tekin Mahallesin'de bulunur. Magnesia, önemli bir karayolu olan Ortaklar- Söke-Bodrum...

Read more

Pitane Antik Kenti - Çandarlı'ya Kalan…

16-10-2016 Hits:3280 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Pitane Antik Kenti - Çandarlı'ya Kalan Miras

Çandarlı Körfezi, Antik Dönem'de Pitane, Elaia, Myrina, Gryneion ve Kyme gibi önemli kentlere ev sahipliği yapıyordu. Bunlar arasında en önemlilerinden...

Read more

Tymbrianassus Antik Kenti Burdur'da bir …

20-09-2016 Hits:1780 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Tymbrianassus Antik Kenti Burdur'da bir Frig Yerleşimi

Tymbrianassus Antik Kenti, Burdur-Denizli karayolunu yaklaşık 40. km'sinde bulunan Yarışlı Gölü üzerinde bulunur. Kente ulaşmak kolaydır. Gölü ilk gördüğünüz anda...

Read more

Trapezopolis Antik Kenti

28-02-2019 Hits:2856 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Trapezopolis Antik Kenti

Trapezopolis Antik Kenti (bazı kaynaklarda adı Trapezapolis olarak geçer), Denizli'nin Babadağ İlçesi'ne bağlı Bekirler Köyü yakınlarında bulunur. Antik kentin kalıntıları...

Read more

Selge Antik Kenti -1

20-09-2016 Hits:3841 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Selge Antik Kenti -1

Selge - "Pisidyalılar İçinde En Dikkate Değer Topluluk" -Tarihçe Engin bir coğrafya olan Pisidya, geçit vermez dağları, ele geçirilemez kentleri ve...

Read more

PTOLEMY KLAFDIOS (Batlamyus)

18-09-2016 Hits:3004 Anadolu Antik Kentleri Atlas - avatar Atlas

PTOLEMY KLAFDIOS (Batlamyus)

Faaliyetlerinin  İskenderiyede olduğu kesindir. MS 800 yılında yayınlanan kitabında, matematiksel astronomi ile ilgili sistematik çalışmalar yürüttü. Bu kitap, 13 cilttir...

Read more

Takina Antik Kenti

06-10-2016 Hits:1217 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Takina Antik Kenti

Takina Antik kenti, Burdur - Denizli karayolunun 45. km'sinde bulanan Yarışlı Köyü üzerindedir.

Read more

Smyrna - Devlet Kent

20-09-2016 Hits:2105 Anadolu Antik Kentleri Atlas - avatar Atlas

Smyrna - Devlet Kent

Meral Akurgal Smyrna-İzmir'in Kimliği Kurtarılmayacak mı? Bayraklı Höyüğü, 20 sene öncelerine kadar eteklerinde yer alan geniş arazileri ile birlikte 120-140 dönümlük bir...

Read more

Nysa Antik Kenti - Menderes Vadisi'nin G…

12-10-2016 Hits:2396 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Nysa Antik Kenti - Menderes Vadisi'nin Güzel Perisi

Antikçağda Maiandros ismiyle bilinen Büyük Menderes Nehri Vadisi ve Ovası verimli toprakları sayesinde Antik Çağ Anadolusu'nun en önemli şehirlerine kucak...

Read more

Kindya / Kindye Antik Kenti

27-02-2019 Hits:1653 Anadolu Antik Kentleri Anadolunun Atlasi - avatar Anadolunun Atlasi

Kindya / Kindye Antik Kenti

Tamamen bir Karia yerleşmesi olan Kindya Antik Kenti, Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan Sığırtmaç Köyü'nün hemen yakınında bulunan 200 m yüksekliğindeki...

Read more