Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Michel Perrin

Cuma, 13 Eylül 2019 04:41

Ana Hatlarıyla Şaman ve Şamanizm 

“Şaman” sözcüğünün kökeni çok tartışılsa da herkesin üzerinde uzlaştığı nokta, Çin de dahil bütün Doğu Sibirya’da yayılmış Moğol dilbilim grubuna dahil Tunguz (Evenki) diline ait Çaman’dan geldiğidir.

Yayınlandığı Kategori Anadolu'da Dinler