• +90 532 342 23 89
  • info@anadoluatlasi.com
  • www.anadoluatlasi.com
Anadolu Atlası

Anadolu Atlası

Perşembe, 04 Haziran 2020 12:13

Daedalus & İkarus Mozaiği

Daidalos’un yaptığı işlerin resimlendiği taban mozaiği Belkıs’Zeugma kentinde, ikinci yerleşim terasında Gaziantep Müzesi başkanlığında Nantes Üniversitesiyle yapılan katılımlı 1999 yılı kurtarma kazısında gün ışığına çıkarılmıştır. Bu mozaik Roma villasına ait yemek odasının taban mozaiğidir. Anılan mozaikte altı figür mevcuttur. Soldan sağa: oturan Pasiphae, ayakta duran kızı Ariadne, Daidalos’la sohbet eden Tropos, ahşap yontan İkaros resimlenmiştir. Sağ alt köşede Minos boğasının kesik başına ok tutan Eros, sağ üst köşede ise Labyrinthos sarayı yer alır.

31.05.2020 Yerli ve yabancı bilim heyetleri ile müze müdürlüklerinin başkanlığında arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına 1 Haziran'dan itibaren başlanıyor.

BURSA'da, 2015 yılında toprak altından çıkarılan 2'nci yüzyıl antik Roma dönemine ait mermer lahitin bir yüzündeki kabartma heykellerde Truva Savaşı’nın, diğer yüzünde ise mevsimleri tasvir eden kadın figürlerinin olduğu tespit edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2015 yılında Hisardere köyü yolu üzerindeki zeytin bahçesinde 2'nci yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer lahit çıkartıldı. İznik Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen lahitin dört bir yanında özenle işlenmiş kabartma heykeller, sanat tarihi uzmanları tarafından incelenmeye başlandı.
ÖNEMLİ BULGULARA RASTLANDI
Tarihi lahiti inceleyen uzmanlar, heykellerin Truva Savaşı, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve çeyrek tanrı kabul edilen Aşil'e ait olduğunu tespit etti. Lahitin diğer yüzünde ise ilkbahar, yaz ve sonbaharı temsil eden heykeller bulunduğu belirlendi. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, konuyla ilgili olarak lahitin bir yüzünde Truva savaşının anlatıldığını, diğer yüzünde ise dört mevsimi anlatan kadın tasvirlerinin yer aldığını kaydetti. Diğer iki yüzünün de okunacağını belirten Öztürk, "Asıl önemli sorulardan biri de lahitin İznik'te olması. Efsanelerden biri Truva Savaşı'na İznik'ten giden savaşçıların olduğu yönünde, onların anısına mı yapıldı, bunu bilemiyoruz" dedi.
KRAL AGAMEMNON KİMDİR?
Yunan mitolojisinde Miken kralı olarak geçen Agamemnon, Atreus ile Aerope’nin oğlu ve Sparta kralı olan Menelaos’un da kardeşidir. Truva Savaşı’nda ordunun başına geçerek askerleri yöneten de Agamemnon olmuştur. Agamemnon, kralların kralı olarak da geçer.
AŞİL KİMDİR?
Aşil, annesi ölümlü babası tanrı olan yarı tanrı bir baba olan Peleus ile su tanrıçası olan Thetis'in oğlu olan çeyrek tanrıdır. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul edilir. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biridir.
BRİSEİS KİMDİR?
Yunan mitolojisine göre Troia'da Lyrnessos şehrinde soylu bir kadın. Aka orduları Troya'ya gitmeden önce bölgedeki önemli kentleri yağmaladılar. Akhilleus, Lyrnessos'u yağmalayarak Briseisi köle olarak aldı, ama sonra Agamemnon'a vermek zorunda kaldı. 

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'nde bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı. Antik kentin tiyatro sahne binası kazılarında bulunan 1,57 metre boyundaki başı olmayan Roma dönemine ait heykelle birlikte kazılarda ortaya çıkarılan heykel sayısının 10’u geçtiğini belirten Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik Likya’dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olması nedeniyle bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.
Kazı çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde yeni buluntular heyecan yaratıyor.  Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 14 Mayıs 2020 tarihinde Patara Antik Kenti sahne binası kazılarında yeni bir heykel bulduklarını açıkladı.

Ortaya çıkan heykelin son derece iyi durumda bulunduğunu ve kaliteli mermerden yapıldığını belirten Prof. Dr. Işık, heykelin mevcut yüksekliğinin 1.57 metre olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Işık, başı bulunmayan Roma dönemine ait heykelin başıyla birlikte düşünüldüğünde gerçek bir kadın boyu yüksekliğinde tasarlandığını kaydetti. Prof. Dr. Işık, arkeolojide 'Küçük Herkulaneumlu' olarak bilinen çok tanınmış bir heykel tipine ait olduğunu vurguladı.

Patara Tiyatrosu’nun sahne binasının inşasına, o dönemde kentin önde gelen vatandaşlarından olan Quintus Vilius Titianus'un başladığını ve ölümünden sonra da kızı Vilia Prokla’nın tamamladığını ayrıca sahne binasına yerleştirilen çok sayıda heykel yaptırdığını anlatan Prof. Dr. Işık, heykelin başının bir imparator eşini ya da Vilia Prokla’nın kendisini veya aile fertlerinden birini tasvir ettiğini düşündüklerini belirtti. Antik Likya’dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, bu nedenle bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

SAHNE BİNASI İMPARATORA ADANMIŞ

Patara’nın bu çok zengin hayırsever kadını Vilia Prokla’nın tiyatro sahne binasını ve heykelleri, M.S. 147 yılında İmparator Antoninus Pius’a adayarak, açılışını yaptığını ifade eden Prof. Dr. Işık, ele geçen eserlerin, Likya’nın Roma Çağı plastiği için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Işık, “Bilimsel araştırmalar özellikle eserlerin yerel ustalar tarafından mı yoksa başka ekollerden gelen sanatçılar tarafından mı yapıldığı konusunda yoğunlaşacaktır" şeklinde konuştu.

Patara Tiyatrosu sahne binası önündeki çalışmaların, daha önceki kazılarda ortaya çıkan buluntularla eşleştiğini belirten Prof. Dr. Işık, tüm heykellerin belirli bir konsept doğrultusunda yapıldığını ve bu konseptin araştırılması ile figürlerin tanımlamasının bir proje kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.

Perşembe, 14 Mayıs 2020 23:12

BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU - Röportaj -1964

BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU
«Türk sanatından bahsedebilmek için, köye kadar dilim varmıyor, ama kaza merkezlerine kadar gitme­dikçe, Çemişgezek de küçük bir galeri açılmadıkça TÜRK RESMl’nden söz etmek biraz zor...

inceden bir yağmur yağıyordu. Günlerden Cumartesiydi. Deniz durgun ve karanlıktı. Bir vapur iskeleye yanaşıyordu- Üşümüş elle­ri ile gazete satıyordu bir çocuk. Dalgın bir adam denize bakıyordu. Birden taşıtlara doğ­ru koşuşmalar başladı. Bir bir daha bir... Yaşlı, genç çocuk nefes nefese. Nefes nefese dolu taşıtlar yollara koyuldular- Kadıköy — Fenerbahçe trânvayındaydım, sûzi - dilâra faslı gibi yol alıyorduk. Yol kenarındaki cılız dallı ağaçların ardında, evler bahçeler, bak­kallar ve deniz vardı. Evler, bahçeler, bakkal­lar ve deniz... Denize inen sokağın köşesinde Todori’nin meyhanesi. Üst üste iskemleler, boş ve ıslak masalar aylı geceleri bekliyordu belki. Belki de gecelerin bulutu sarmıştı dört bir yanlarını-
Tranvay benildeyip durdu. îndik. Bir de­nize, iskeleye ve de bir de meyhaneye baktık; Efkâr tepemize yağmurlar yağıyordu.
Durakoduk bir süre ve geri dönüp yola koyulduk. Caddeden sağa sapan dar, toprak bir yol- Elli adım mı, derimki yüz adım ötede sağda- Çömlekler, heykeller, çakıltaşları ve boyluboyunca evin ön yüzünde mozaik bir pa­no. Çıngırak sesi ile açılan bir kapı. Kapının ardında tok ve yalın bir ses: «Merhaba reis.» ve Bedri Rahmi...
Resimler kepçeler, testiler dallar ve kilim­
ler, duvarda raflarda ve yerde- Kırmızı mavi, san yeşil kocaman balonlar, tavanda sıra sı­ra, sıra sıra çiçekler...

Oturduk. Birerde sigara... Sigara parmak­larının arasında eğreti duruyordu. Elleri ya­ralıydı. «Yaralı» sözünün ardından. «Kim? Neden?» gibi sorular gelir hep. Saçma, barut, top tüfek, duman, Savaş alanından biri mi yoksa? Yok hiç biri ama, asit, boya., belki de biraz içki bu yaraların nedeni... içki bir yana, boya bir yana ne de resim bir yana. Yalnız okumakla geçiyor günleri. «Şimdiye değin elin ile çalıştın, bundan sonrada kafan ile çalışırsın kuzum», demiş anası, «öyle ola­cak, diyor. Bıraktığım yazarlığa dönerim bel­ki de-»

Soruları mı düzenliyorum bir yandan. Ede biyat dalından sorulara yer yok bugün. Ozan­lığının resimle ilişkilerine yer yok. «Çatal ka­ram çingenem» den ise hiç söz edilmiyecek. Ne edelim, «Resim özel sayısı» dedik de gel­dik- Gün olur böğürtlenler açarsa, çatal kara­lı çingenelerle gelir gene çalarız çıngıraklı ka­pıyı.

-İlk sorum. Size, «Türk resmi’nin özelli­ği» üstüne bir soru yöneltiyseydi nasıl cevap­lardınız?

-Türk resminden söz edebilmek için za­man daha çok erken, Türk mimarisi, Türk müziği, Türk edebiyatı üstüne söz edebiliriz ama Türk resmi için değil.

-Dün ve bugün önemsenmediği için, yi­tirilmiş, dağınık, fakat yer yer derlenen «Ana dolu halk resimleri» var. Masal kahramanla­rını konu edinen, sanat kaygusundan uzak bu resimleri, Türk resim sanatına katabilirmiyiz?

-Naif resimleri denen bu resimlere dün­yanın her yanında raslanır. Fakat bunları bu­gün Türk resmi olarak kabul etmek yanlış bir harekettir.

-Peki 16 yüzyıldaki Mehmet Siyah Ka­lem için... ;
-Siyah Kalem bir geleneğin devamıdır- Bu gelenek Çin sanatına kadar dayanır-

-Kopukluk ve atlamaları olan bir sa­nat mı, resim sanatımız? Yoksa belirli bir ge­lişim çizgisi var mı?

-Türkiye de resim sanatının başlaması, Avrupada figüratif sanatın sonuna rastlar.

Biz bu bakımdan çok eksiğiz. Batı herşeyi ile batı. Herşeyini en incelerden gelerek izliye- bilmiş, araştırabilmiş, geniş bir gözlem içinde- Biz resmi Beyoğlundan Fatih’e bile götüremi­yoruz.

-Halk sanatı, halkın ürünü, deyip duru­ruz. Halk sanatının — köylü sanatı da dene­bilir buna— bir ülke içinde ki yeri nedir?

-Yüzdeyüz yararlı bir sanattır halk sa­natı. Bugünün dünya resim sanatım ayrışır­sanız % 80 halk sanatı çıkar arkasından.

-Bugün için «köylü sanatının», gene es­ki gücünde, içtenliğinde olduğunu söyliyebilir miyiz?

-Söyliyebiliriz- Fakat yavaş yavaş çözü­lüyor. Aynı motif, aynı duyuş. Oysa o güzelim örgünün boyası kendi yapısı değil. Çarşılar, pazarlardan yapma boyalar alıyorlar- iki gün içinde de solup, ölüyor renk.
-Sanatçılarımız çokluk batı ile ilgi kur­dular. Zorunlu bir ilgiydi bu. Salt batı ile iliş­ki kuran sanatçı, kendi ulusunun yapısından çıkmış mı sayılır? Örneğin, batıdan Matisse ve yer yer hat sanatımızdan etkilenen Kle-

-Matisse. Biz Matisse sevdik ve etkilen­dik. Ben kilim sevgisini ondan aldım. Demek ki usta bir sanatçı (kim olursa olsun), kendi değerlerini bile tattırabiliyor- Eğer onun sa­natı sağlam temellere dayanıyorsa ki o temel, dünyanın temelidir— etkiliyebilir insanı. Evrensel şey bu. Bir başka yazarın yapıtını akıllıca okuyan biri, kendi mahallesini, sokağnı daha iyi tanıyabiliyor. Diyelim ki Matisse, bunları yapmakla kendi ulusunun yapısından çıkar mı?

-Önce Bruxelles de ve bugünlerde Paris de sergilenen «Türk sanatçıları sergisi» için batılı eleştirmenlerin bazıları, bu sergide ulu­sun özelliğini taşıyan belirtiler bulamadıkları­nı yazdılar-,
Sizce, resimde ulusallık sorunu gereklimidir?

-Ben şuna inanıyorum. Bugünkü sanat­çının yaptığı, sanata birşeyler katabilmesidir. Bir fizikçi düşünün. Türk, Yunan, Alman, Fransız- Bu fizikçiye iyi bir fizikçi denebilmesi için, bağlı bulunduğu sanat ya da bilimine ye­ni şeyler katması gerekir. Bunun yapabil­mek için de iyi bir gözlemci olabilmeli insan. Eskini, yenini araştırabilmelisin.

Bugün bir Alman, Ingiliz, İskandinav res­mi var mı ki, bizden ulusal nitelikte resim bekliyorlar.

-Batının bizden beklediği ulusallık ne olabilir öyleyse?

-Bence onlar, Istanbuldan Picr Loti özo.l- likleri arıyor ve istiyorlar. Turistik bir arayış ve bekleme bu.

-Bir sanatçının, eski kültürünü, uygarlı­ğını araştırması gerekli midir? Yoksa, yaladı­ğı ortamın koşullan ile yetinmek yeter mi?

-Sanatçı iyi bir gözlemci olabilmeli. Kendi geleneğini çağı içinde izliyebilmelidir Bunun yanısıra dünya uygarlığı da giıer ko­nusuna. Yoksa salt kendi ortamı içinde bulun­mak, sanatına yeterli olamaz.

-Anadolu halk motiflerinden etkilen­miş bir sanatçısınız. Bu etki aktarmacılık de­ğil de, düğünce ve esin olarak- Kendi resim kişiliğiniz içindeki yeri nedir bunların?

-Ben kilimde, herşeyden önce görülme­miş nakışların bir araya geldiğini gördüm. Otolar dört beş renk ile senfoni denilecek şey­ler yarattılar. Mektep medrese görmemi; biri, yapacağı kilimi so-n ilmiğine kadar kafasında taşıyabiliyor. îmrenüecek şey bu- Ben bunu kıskanıyorum ve diyorum ki;
Yapacağım, işliyeceğim konuyu bu kadar düzenli taşıyabilmeliyim. Etkim burada.

-Resmin yanısıra büyük bir uğraşı mo­zaik çalışmalarınız var- Resmin yanısıra mo­zaik çalışmayı gerektiren nedenleri açıklar mısınız?

-Mozaik yapmadan çok önceleri puantist (noktalama.) resimler yaptım- Yurt gezileri­nin çoğu bu resimlerle doludur. Mozaik parça­ları bizde yapılır yapılmaz, ona yöneldim.

Bu sanat dalında beni saran şey şu: Büyük yüzey- Tek açıdan bakmak ve uzaktan bak­mak. Mozaik panonun yanma gittiğiniz za­man, göz alanınıza o büyük yüzeyden yalnız bir bölüm gireccktir. Bu bölüm ise renkli bir­kaç taştan başka birşey değildir. Ama uzak­laştıkça, o renk cümbüşü belirmeye başlar- Gözönünde büyük bir cümbüş vardır artık. Bakış olarak önemli bir sanat dalı bu.

-Biraz da Eren hanım için... Eren ham­ının resim çizgisi ise daha ayrı, sizinkini karşın- Çalınmalarınızda birbirinizi eleştirdiğiniz oluyor mu? Eren hanımın çalış­malarından söz edermisiniz biraz?

-Eren’in bütün özelliği portrede. Çok az sanatçıda gördüğüm bir titizlik ve ba;an var. Mümkün olsa elli portresini bir araya ge­tirir ve bir sergi düzenlerdim. Ama yerleri dağınık- Kirnde, nerede olduğu belli değil. Bu­gün avrupa da bir portre sergisi açılsa, başta gelen bir sergi olur Eren'in portreleri. Şimdi renge yöneldi. Arada bir iki portre yapıyor.

-Yeni çalışmalarınıza gelince.

-Yeni olarak, Amerikada bir kaç sergi açtım. Kemen hemen dört yıldır renge yönel­dim. Rengi çok boşlamıştım. Biçim’e önem verdiğim kadar renge önem veriyorum şimdi- Renk dili henüz, biçim dili kadar yaygın bir çevreye seslenmiyor. Yunus’un bir sözü var: «Bir söz söylemek gerek, melekler dahi bil­mez onu.»

Her ressamın yepyeni renkler bulması gerekir. Alışagelmiş malzeme ile yeni renkler bulan sanatçı var- Amerikalı ROTHCO. Büyük boyutlara yeni değerler verebiliyor.

Alışılagelmiş malzeme dışında yeni renk­ler. Boyayı karmak için ne kadar zaman tüketiyorsam, tuvalimi hazırlamak içinde o kadar zaman tüketiyorum. Bunun için kağıtları bu­ruşturarak bir doku elde ettim- Diyebilirim ki yeryüzünde ne kadar kağıt varsa denedim hepsini. Sonra muşambaları buruşturdum. Daha sonrada bu dokuyu doğrudan doğruya palet bıçağı ile boya kalınlığında aradım.

İki yıl önce Amerikada bir malzeme bulmuş­tum. Modlaj atölyelerinde kullanılan diş ma­cunu kıvamında bir pastel bu. Bu pastel’i çe­şitli zeminler üstünde denedim. Toz, mai, bo­ya ve pasta halinde. Şimdi öğrendimki bu bo­yayı yasak etmişler Amerikada-
Demekki renk kolay değil biçim gibi reis- Renk kimya bence.

-Öz ile biçim'in birbirine göre sınırları nedir? Öz’e burada renk diyebiliriz...

-Ben kare derken, kare içinde ki; mavi, sarı renk önce gözüksün, derim. Sonra da o kare belirsin. Şimdiye kadar biçim ile başla­nılmış. Oysa bence, renk öncelik tamr.

-Son sorum, önce bir sanatçı ve sonra ra öğretici olarak, günümüz genç sanatçıları için neler düşünüyorsunuz?
-
İki buçuk yıldır yurt dışındaydım- Fa­kat birkaç genç ile karşılaştım. Çini sergileri önemliydi. Övündüm, kıvanç duydum. Geçen yılın sergilerinden bütününü gördüm- Eskiden bize avrupadaki şeyler 10-15 yıl gecikerek gelirdi. Bugün ise gençler günü gününe izliyebiliyorlar, batıyı.
Fakat ne olursa olsun, 30 milyonluk bir Türkiye için 30 kadar ıessamın oluşu utanı­lacak kadar az.
Türk sanatından bahsedebilmek için, kö­ye kadar dilim varmıyor ama kaza merkezle­rine kadar gitmedikçe, Çemişkezek de küçük bir galeri açılmadıkça, Türk RESMÎ’nden sözetme biraz zor bence...
Gene çıngıraklı kapı. Karanlık bir gökyü­zü sonra. Yele katılıp yokolan bir yağmur Yok olan bir deniz! Sokak lambalarının ışığı ile parıldayan tranvay rayları. Evlerde ölgün ışık Gökte yıldızlar ve saman yolu...
Resimler kepçeler, testiler dallar ve kilim­ler, duvarda raflarda ve yerde- Kırmızı, mavi, sarı, yeşil kocaman balonlar, tavanda sıra sı­ra evde kaldı, kapanan kapılar ardında. Sıra sıra çiçekler ve dilinimde Yunus «Bir söz söyle­mek gerek, melekler dahi bilmez onu...»
BEDRİ RAHMİ — GÜROL SÖZEN
YELKEN — ŞUBAT 1964

 

Kendi sitesinde yabani ot ektim. Fırtına Tanrısı benden sonra kral olan ve Hattuşa'ı yerleştiren herkesi vursun!

ANITTA ANLAŞMASINDAN

Hattuşa, Hititlerin Geç Tunç Çağı krallığının kraliyet başkentidir. Eski metinlerde Hatti Ülkesi olarak adlandırılan bu krallığın tarihi, MÖ 17. yüzyıldan başlayarak M.Ö. 12. yüzyıl başlarına kadar neredeyse beş yüzyıldı. Hitit imparatorluğu zirvesinde Anadolu ve Kuzey Suriye'yi Fırat nehrine ve Mezopotamya'nın batı saçaklarına kadar uzattı. Bu imparatorluğun kalbi olan Hattuşa, kuzey-orta Anadolu’da, modern Türkiye başkenti Ankara’nın 160 km (100 mil) doğusunda, Boğazköy’ün (Boğaziçi) yanında. Gelişiminin zirvesinde 185 hektardan daha büyük bir alanı kaplayan Hattusa, antik Yakın Doğu'nun en büyük şehir merkezlerinden biri haline geldi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2 bin 200 yıllık Aigai Antik Kenti'nde, çarşı merkezi olarak bilinen 'Agora' binasındaki dükkanların gün yüzüne çıkabilmesi için 2019 kazı sezonunda sponsor desteği aranıyor.

Çarşamba, 25 Eylül 2019 14:24

Bilim Felsefesinde Anadolu Okulu

Anadolu'da antik bir Doğal Felsefe geleneği vardır. Bu gelenek 2600 yıl öncesine dayanır ve Thales of Miletus ve Milet'in Anaximander'ına kadar uzanır .

 
Çarşamba, 25 Eylül 2019 13:46

Eski Yunan filozoflarının listesi

Yunan filozoflarının listesi antik yunanda yaşamış veya yunanca konuşmuş düşünürleri içermektedir. . Miletos'ta başlayan eski Yunan felsefesi Sokratesçi filozof Thales [1] [2] ve boyunca sürdü.. Tüm zamanların en ünlü ve etkili filozoflarından bazıları Sokrates , Platon ve Aristoteles de dahil olmak üzere eski Yunan dünyasındandı . 
Bu listede kullanılan kısaltmalar:
  • c. = yaklaşık
  • fl. = gelişti
isim hayat Okul notlar
Acrion MÖ 5. / 4. yüzyıl Pitagor'a ait Plato tarafından ziyaret edildi
Aphrodisias Adrastusu MS 2. yüzyıl gezimciliğe ait Aristo'nun eserleri hakkında yorum ve Platosu'nun Timaeus'u hakkında yorum yazdı
Aedesia 5. yüzyıl Neoplatonik Hermias'ın karısı ve Ammonius ve Heliodorus'un annesi
Aedesius 3. / 4. yüzyıl Neoplatonik Bergama'da kendi okulunu kurmadan önce Iamblichus'ta okudu.
Gazze Bölgesi 5. / 6. yüzyıl Neoplatonik Hiyeroklar altında okuyan bir Hristiyan dönüşümü
Aenesidemos MÖ 1. yüzyıl? Pyrrhonist şüphecilerin merkezi bir metni olan Pyrrónist Söylemleri adlı bir kitap yazdı
Aesara MÖ 5. / 4. yüzyıl Pitagor'a ait  
Neapolis Aeschines 2. / 1. yüzyıl Akademik şüpheci  
Sphettus'un Aşıkları MÖ 5. / 4. yüzyıl Sokratik Sokrates'in çemberinin bir parçası ve büyük olasılıkla ölümüne hazır
Aetius 4. yüzyıl gezimciliğe ait Antakya, İskenderiye'de okuyan Hıristiyanlığa dönüşüyor
Agapius 5. / 6. yüzyıl Neoplatonik Neapolis Marinus'un altında çalıştı . öğrendiği için bilinir
Agathobulus MS 1. / 2. yüzyıl Alaycılık Onun şiddetli tanınan riyazet ve öğretmen Demonax
Agathosthenes      
Şüpheci Agrippa MS 1. / 2. yüzyıl Pyrrhonist “Beş şüpheli gerekçenin” yaratıcısı olduğu düşünülüyor
Albinus MS 2. yüzyıl Orta Platonist  
Alcinous MS 2. yüzyıl? Orta Platonist  
Croton Alcmaeon'u MÖ 5. / 5. yüzyıl Pitagor'a ait tıpla ilgileniyor
Teos'lı Alexamenus 5. yüzyılda mı? Sokratik felsefi diyalogları ilk yazan kişi olabilir
Aegae Alexander MS 1. yüzyıl Peripatetik okulu imparator Nero öğretti
Aphrodisias'lı İskender MS 2. / 3. yüzyıl Peripatetik okulu Corpus Aristotelicum'da etkili yorumcu
Alexicrates MS 1. / 2. yüzyıl Pitagor'a ait  
Alexinus 4. / 3. yüzyıl Megara iyi ücret almayan kendi okulunu kurdu
Amelius MS 3. yüzyıl Neoplatonik hacimli bir şekilde yazan Plotinus öğrencisi
Ammonius Hermiae 5. / 6. yüzyıl Neoplatonik  
Atina Amonisi MS 1. yüzyıl Orta Platonist Plutarch öğretmeni
Ammonius Saccas MS 2. / 3. yüzyıl Neoplatonik Plotinus'un öğretmeni
Anaxagoras MÖ 5. yy Çoğulcu  
Anaxarchus 4. yüzyıl atomist  
Anaxilaus MÖ 1. yüzyıl / MS 1. yüzyıl Pitagor'a ait  
Anaximander 7. / 6. yüzyıl Miletos  
Milet Anaksimenleri 6. yüzyıl Miletos  
Androcydes MÖ 2. yy? Pitagor'a ait  
Rodos Andronicus MÖ 1. yüzyıl gezimciliğe ait  
Anniceris 4. / 3. yüzyıl Cyrenaic  
Ascalon Antakyası 2. / 1. yüzyıl Orta Platonist  
Cyrene Antipater 4. yüzyıl Cyrenaic  
Tarsus'un Antipater'i 2. yüzyıl acılara katlanan  
Lastik Antipater MÖ 1. yüzyıl acılara katlanan  
Antisthenes MÖ 5. / 4. yüzyıl kinik  
Antoninus 4. yüzyıl Neoplatonik  
Atina'nın Apollodorusları 2. yüzyıl acılara katlanan  
Seleucia Apollodorus 2. yüzyıl acılara katlanan  
Epicurean'ın Apollodorus'u 2. yüzyıl zevk sahibi  
Apollonius Cronus 4. yüzyıl Megara  
Tyana'nın Apollonius'u MS 1. yüzyıl Neopythagorean  
Lastik Apollonius MÖ 1. yüzyıl acılara katlanan  
Arkesilaos 4. / 3. yüzyıl Akademik şüpheci  
Tarsus Kemerli 2. yüzyıl acılara katlanan  
Archelaus MÖ 5. yy Çoğulcu  
Archytas MÖ 5. / 4. yüzyıl Pitagor'a ait  
Cyrene Arete 4. yüzyıl Cyrenaic  
Arignote 6. / 5. yüzyıl Pitagor'a ait  
Sisam Aristosu 4. / 3. yüzyıl Akademik şüpheci Güneş'i bilinen evrenin merkezine yerleştiren bilinen dünyayı, etrafında dönen Dünya'yı sundu.  
Aristippus MÖ 5. / 4. yüzyıl Cyrenaic  
Aristippus Genç 4. yüzyıl Cyrenaic  
Aristoclea fl. 6. yüzyıl    
Messene Aristoteler MS 1. yüzyıl? gezimciliğe ait  
Aristocreon MÖ 3. / 2. yüzyıl acılara katlanan  
İskenderiye Aristosu 2. / 1. yüzyıl gezimciliğe ait  
Ceos Aristosu MÖ 3. / 2. yüzyıl gezimciliğe ait  
Sakız Adası Aristosu 4. / 3. yüzyıl acılara katlanan  
Aristo 4. yüzyıl gezimciliğe ait Peripatetic okulunun kurucusu
Cyrene Aristosu 4. / 3. yüzyıl Cyrenaic  
Midilli Aristosu MS 2. yüzyıl gezimciliğe ait  
Aristoxenus 4. yüzyıl gezimciliğe ait  
Arius Didymus MÖ 1. yüzyıl acılara katlanan  
Phlius'un Askerleri 4. / 3. yüzyıl Eretrian  
Cynic'i barındırıyor 4. yüzyıl Alaycılık  
Asclepigenia 5. / 6. yüzyıl Neoplatonik  
Asclepiodotus'u MÖ 1. yüzyıl    
İskenderiye Asklepiodotus 5. yüzyıl Neoplatonik  
Aspasius MS 2. yüzyıl gezimciliğe ait  
Seleucia Athenaeus'u MÖ 1. yüzyıl gezimciliğe ait  
Athenodoros Cananites MÖ 1. yüzyıl acılara katlanan  
Athenodoros Cordylion 2. / 1. yüzyıl acılara katlanan  
Soli Athenodorusları MÖ 3. yüzyıl acılara katlanan  
Attalus MÖ 1. yüzyıl / MS 1. yüzyıl acılara katlanan  
Atticus MS 2. yüzyıl Orta Platonist  
Bazilitler (Stoik) 2. yüzyıl acılara katlanan Uygunsuz varlıkların varlığını reddetti
Epicurean Bazilikası MÖ 3. / 2. yüzyıl zevk sahibi Atina'daki Epicurean okulunun başı olarak Lamptrai Dionysius'u kazandı
Lampsacus'un Batisi MÖ 3. yüzyıl zevk sahibi  
Borysthenes Bionu 4. / 3. yüzyıl kinik Bir zamanlar bir köleydi, sonra serbest bırakılacaktı.
Sidon Boethus MÖ 1. yüzyıl gezimciliğe ait  
Sidon Boethus (Stoik) 2. yüzyıl acılara katlanan  
Mendes Bolus   Pitagor'a ait  
Brontinus   Pitagor'a ait  
Achaea'lı Bryson   Megara  
Callicles 5. yüzyıl BCE Sofist mi?  
Calliphon   gezimciliğe ait  
Croton Calliphon   Pitagor'a ait  
Callistratus   sofist  
Karneades c. MÖ 214 - MÖ 129/8 Akademik şüpheci  
Carneiscus   zevk sahibi  
Cassius Longinus c. 213-273 Orta Platonist  
Cebes   Pitagor'a ait  
Celsus      
Cercidas   kinik  
Cercops   Pitagor'a ait  
Chaerephon   Sokratik  
chamaeleon   gezimciliğe ait  
Charmadas 164 BC - c. 95 Akademik şüpheci  
Chrysanthius fl. 4. yüzyıl Neoplatonik  
chrysippus   acılara katlanan  
Cleanthes   acılara katlanan  
Soli Kümesi   gezimciliğe ait  
Tarentum Cleinias   Pitagor'a ait  
Cleomedes   acılara katlanan  
Cleomenes   kinik  
Clinomachus   Megara  
Clitomachus 187 Akademik şüpheci  
Colotes   zevk sahibi  
Crantor doğan c. 350 Akademik Platonist  
Atina kasaları öldü 268-265 Akademik Platonist  
Mallus Kasaları   acılara katlanan  
Thebes Kasaları   kinik  
Bergama Cratippus   gezimciliğe ait  
Kratilus'unda   Ephesian  
Cynic Hilalleri   kinik  
Crinis   acılara katlanan  
Critolaus   gezimciliğe ait  
Cronius   Neopythagorean  
Damascius doğan c. 458, 538'den sonra öldü. Neoplatonik  
Damis   Neopythagorean  
Damo   Pitagor'a ait  
Atina Dardanus   acılara katlanan  
Demetrius Lacon   zevk sahibi  
Demetrius Phalereus   gezimciliğe ait  
Amfipolis Demetrius fl. 4. yüzyıl Akademik Platonist  
Sinik Demetrius   kinik  
Democrates   Pisagor mu?  
Demokritos   Presokratik , Atomist  
Demonax   kinik  
Dexippus fl. 350 Neoplatonik  
Melos Diagoraları   sofist  
Dicaearchus   gezimciliğe ait  
Dio Chrysostom   sofist  
Cnidus Diokları fl. MÖ 3. veya 2. yüzyıl? Akademik Platonist  
Diodorus Cronus   Megara  
Adramyttium Diodorus fl. MÖ 1. yüzyıl Akademik şüpheci  
Aspendus'un Diodorus'u   Pitagor'a ait  
Lastik Diodorusu   gezimciliğe ait  
Diodotus   acılara katlanan  
Apollonia Diogenleri   Sokrates öncesi  
Babil'in Diyojenleri   acılara katlanan  
Oenoanda Diogenleri   zevk sahibi  
Seleusya Diogenleri   zevk sahibi  
Sinope'nin Diyojenleri   kinik  
Tarsus'un Diogenleri   zevk sahibi  
Kalsedon Dionysiusu   Megara  
Cyrene Dionysiusu   acılara katlanan  
Lamptrai Dionysiusu   zevk sahibi  
Renegade'deki Dionysius   acılara katlanan  
İskenderiye Dio fl. MÖ 1. yüzyıl Akademik şüpheci  
Mantinea Diotima      
Diotimus   acılara katlanan  
Larissa Domninus c. 420 - c. 480 Neoplatonik  
Echecrates   Pitagor'a ait  
Ecphantus   Pitagor'a ait  
Empedocles   Presokratik , Çoğulcu  
Kos Epicharmus   Pitagor'a ait  
Epiktetos   acılara katlanan Stoik etik tavsiyelerinin bir el kitabı olan Enchiridion'u yazdı
Epikür   zevk sahibi Felsefenin amacının ataraksiya ile karakterize sakinliği sağlamak olduğunu söyledi.
Eubulides   Megara  
Megara Öklidleri   Megara  
Rodos Eudemus'u   gezimciliğe ait  
İskenderiye Eudorusu   gezimciliğe ait  
Cnidus'un Eudoxus'u 410/408 BC - 355/347 Akademik Platonist  
Euenus   sofist  
Euphantus   Megara  
Euphraeus      
Fırat nehri   acılara katlanan  
Eurytus   Pitagor'a ait  
Myndus Eusebius fl. 4. yüzyıl Neoplatonik  
Kapadokya Eustathius c. 400 Neoplatonik  
Evander fl. c. 215 - c. 205 Akademik şüpheci  
Favorinus   sofist  
Platoncu Gaius fl. 2. yüzyıl Orta Platonist  
Geminus   acılara katlanan  
Gorgias   sofist  
Tarsus'un Hagnon'u fl. 2. yüzyıl Akademik şüpheci  
Abdera'nın Hecataeus'u   Pyrrhonist  
Rodos Hecato   acılara katlanan  
Cyrene Hegesiaları   Cyrenaic  
Bergama Hegesinus fl. c. 160 Akademik şüpheci  
Hegias fl. c. 500 Neoplatonik  
İskenderiye Heliodorus fl. 5. yüzyıl Neoplatonik  
Heraclides Lembus      
Heraclides Ponticus MÖ 387 - MÖ 312 Akademik Platonist  
Herakleitos   Öncül , Efes dili “Aynı nehire iki kez adım atamazsın” ve “Her şey ateş” dedi.
Heraklius   kinik  
Kartaca Herillus   acılara katlanan  
Amfipolis Hermagoraları   acılara katlanan  
Hermarchus   zevk sahibi  
Hermias doğan c. 410 - öldü c. 450 Neoplatonik  
HERMINUS   gezimciliğe ait  
Smyrna Hermippusu   gezimciliğe ait  
Clazomenae'lı Hermotimus      
Hicetas   Pitagor'a ait  
Hierius fl c. 500 Neoplatonik  
İskenderiye Hiyerokları fl. c. 430 Neoplatonik  
Hiyeroklar (Stoik)   acılara katlanan  
Rodos Hiyerarimi   gezimciliğe ait  
Himerius   sofist  
Maroneia Hipparchia   kinik  
Hippasus   Pitagor'a ait  
Hippias   sofist  
suaygırı   Sokrates öncesi  
Horus   kinik  
İskenderiye hipatisi 350-370 - 415 doğumlu Neoplatonik  
Iamblichus c. 245 ° C. 325 Neoplatonik  
Ichthyas   Megara  
Lampsacus'un Idomeneus'u   zevk sahibi  
Sakız Adası İyonu   Pitagor'a ait  
İskenderiye İsidore fl. c. 475 Neoplatonik  
Nysa'lı Jason   acılara katlanan  
Cyrene Lacidleri 241'den önce - c. 205 Akademik şüpheci  
Lampsacus'lu Leonteus   zevk sahibi  
Leontion   zevk sahibi  
Leucippus'tan   Presokratik , Atomist  
Iasos'un Likosu   Pitagor'a ait  
Troas Likosu   gezimciliğe ait  
Lycophron   sofist  
Taras'ın Lizisi   Pitagor'a ait  
Neapolis Marinası doğan c. 450 Neoplatonik  
Efes Maximus'u öldü 372 Neoplatonik  
Maximus lastiği fl. 2. yüzyıl Orta Platonist  
Gadara'nın konuşmacısı   kinik  
Sisamın Melezi   Presokratik , Eleatic  
Menedemus   Eretrian  
Pyrrha Menedemusu fl. c. 350 Akademik Platonist  
Cynic Menedemus   kinik  
Menippus   kinik  
Metrocles   kinik  
Atina'nın Metrodorus'u      
Sakız Adası Metrodorus   atomist  
Cos Metrodorus   Pitagor'a ait  
Lampsacus'un Metrodorus'u (yaşlılar)   Sokrates öncesi  
Lampsacus'un Metrodorus'u (genç)   zevk sahibi  
Stratonicea'nın Metrodorus'u fl. 2. yüzyıl Akademik şüpheci  
Atina'daki Mnesarchus   acılara katlanan  
Gades'in Modası   Neopythagorean  
Monimus   kinik  
Myia   Pitagor'a ait  
Nausiphanes   atomist  
Megara Nişanı   Megara  
Şamlı Nicolaus      
Nicomachus   Neopythagorean  
Nicomachus (Aristo'nun oğlu)   gezimciliğe ait  
Apamea Numenius fl. c. 275 Neopythagorean  
Smyrna Nymphidianus fl. c. 360 Neoplatonik  
Ocellus Lucanus   Pitagor'a ait  
Gadara Oenoomu   kinik  
Yaşlı Olympiodorus   gezimciliğe ait  
Genç Olympiodorus c. 495-570 Neoplatonik  
Onasander fl. 1. yüzyıl Orta Platonist  
Onatas   Pitagor'a ait  
Pagan Origen'i fl. c. 250 Orta Platonist  
Panaetius   acılara katlanan  
Atina'nın Pankortları   Alaycılık  
Panthoides   Megara  
Elea Parmenidesleri   Presokratik , Eleatic var olan tek şeyin kendisi olduğu kanısındaydı; Elea Zeno öğretmeni
Thebes Pastalari   Megara  
Epicurean Patro   zevk sahibi  
Peregrinus Proteus   Alaycılık  
Persaeus   acılara katlanan  
Elis Phaedosu   Sokratic , Elis Okulu  
Phaedrus   zevk sahibi  
Eresus fantazileri   gezimciliğe ait  
Phlius Phanto   Pitagor'a ait  
Opuslu Philip fl. 4. yüzyıl Akademik  
Aegina Felsefesi   Alaycılık  
Teselya Filizi   sofist  
Philo 20 M.Ö - 50 AD Orta Platonist  
Larissa Filosu 159/158 BC - 84/83 Akademik şüpheci  
Philo Diyalog   Megara  
Philodemus   zevk sahibi  
Filolaos   Pitagor'a ait  
Laodikya Philonidesleri   zevk sahibi  
Philostratus   sofist  
Phintys   Pitagor'a ait  
Platon 428/427, M.Ö. 348/347. Akademik Sokrates'in öğrencisi ve Aristoteles öğretmeni; Formlar Teorisi ile ünlü
Plotinus c. 204 - 270 Neoplatonik  
Plutarkhos c. 46 - 120 Orta Platonist  
Atina'nın Plutarch'ı c. 350 - 430 Neoplatonik  
Polemarchus      
Atina polemonisi   acılara katlanan  
Laodikya Polonyası   sofist  
Polemon MÖ 314'ten önce - MÖ 270/269 Akademik  
Polus      
Lampsacus'un Poliameni   zevk sahibi  
Polystratus   zevk sahibi  
Porfir 234 - c. 305 Neoplatonik Plotinus tarafından öğretildi ; Aristoteles'in “Kategorilerine” Giriş olan Isagoge’yi yazdı ,
Posidonius   acılara katlanan  
İskenderiye Patates   eklektizm  
Praxiphanes   gezimciliğe ait  
Lidya İmparatoru fl. c. 550 Neoplatonik  
Epir Prizi c. 305-c. 395 Neoplatonik  
Proclus 412 - 485 Neoplatonik  
Proclus Mallotes   acılara katlanan  
Prodikos   sofist  
Protagoras   sofist  
Batlamyus-el-Garib   gezimciliğe ait  
Pyrrho   Pyrrhonist ilk şüpheci filozof olarak yatırıldı
Pisagor   Pitagor'a ait  
Sallustius   Neoplatonik  
Emesa Sallustius   Alaycılık  
Satyros   gezimciliğe ait  
Sessiz Secundus   Alaycılık  
Chaeronea Sextus   acılara katlanan  
Thebes Simgeleri   Pitagor'a ait  
Simon Shoemaker   Sokratik  
Kilikya Simplicius c. 490 - c. 560 Neoplatonik  
Siro   zevk sahibi  
Sokrates   Sokratik Batı felsefesinin kurucu figürü; baldıranı içerek öldü
Apamea Sopater 337'den önce öldü Neoplatonik  
Sosigenes   gezimciliğe ait  
Sosipatra fl. c. 325 Neoplatonik  
Sotion   Neopythagorean  
Speusippus c. MÖ 407 - MÖ 339 Akademik  
Sphaerus   acılara katlanan  
Stilpon   Megara  
Lampsacus'un Strato'ları   gezimciliğe ait  
Syrianus'tan öldü c. 437 Neoplatonik  
Telauges   Pitagor'a ait  
Phocis'un Telecles öldü, 167/166 M.Ö. Akademik şüpheci  
Cynic Teles'i   Alaycılık  
Thales   Sokrates öncesi , Milet ilk filozof; birinci ilkenin ( arche ) sudur; Yunanistan'ın Yedi Bilgelerinden Biri
Patras Tiyatroları   Alaycılık  
Theano   Pitagor'a ait  
Lampsacus'un Themista'ları   zevk sahibi  
Themistius   Neoplatonik  
Asine Theodorusu fl. 3. yüzyıl Neoplatonik  
Ateist Theodorus   Cyrenaic  
Smyrna'nın Theon'u   Neopythagorean  
Theophrastus'un   gezimciliğe ait  
Thrasymachus   sofist  
Korint Thrasymachus   Megara  
Locri Timaeus'u   Pitagor'a ait  
Sofyacı Timaeus fl. 1. ve 4. yüzyıllar arasında Orta Platonist  
Timon   Pyrrhonist  
Timycha   Pitagor'a ait  
Tisias   sofist  
Seleucia Xenarchus   gezimciliğe ait  
Xeniades   Pyrrhonist  
Xenócrates c. MÖ 396 - MÖ 314 Akademik  
Kolophon'un Yabancı Düşmanları   Presokratik , Eleatic Eğer öküz tanrıları hayal edebilseydi, bu tanrıların öküz görüntüsünde olacağını iddia ederdi.
Xenophilus   Pitagor'a ait Aristoksenus'un arkadaşı ve öğretmeni
Zenobius   sofist  
Zenodotus fl. c. 475 Neoplatonik “Darling olarak tarif Proclus'a “
Citium'lu Zeno   acılara katlanan Stoacı felsefe okulu kurucusu
Elea'lı Zeno   Presokratik , Eleatic Zeno paradokslarının ünlü yaratıcısı
Sidonlu Zeno   zevk sahibi bazen “önde gelen Epicurean” olarak adlandırılır.
Tarsuslu Zeno   acılara katlanan  
Çarşamba, 25 Eylül 2019 13:28

Simplicius

Simplicius , MÖ 1. yüzyıldan beri bir Roma eyaleti olan güney Anadolu'daki Kilikya'da doğdu. Biz o okulda felsefe okudum nerede İskenderiye ulaştığını bize Ammonius Hermiae.
Kendisi Ammonius bir öğrencisi olduğunu Proclus'a ve Eutocius Kitabı I onun yorumu ithaf Arşimed ' küre ve silindir üzerinedir ona. Hayatı boyunca Ammonius ana iş üzerinde kritik eserler yazıyordu Aristo kapsamlı yorumlar yazar kendini ve bu açıkça etkilemiş saf kişiliği Aristoteles .

İskenderiye'de Ammonius'un altında okuduktan sonra Simplicius, Neoplatonist filozof Damascius ile çalıştığı Atina'ya gitti . Damascius, Proclus tarafından öne sürülen Neoplatonist felsefeyi geliştiren İlk İlkeler Hakkında Sorunlar ve Çözümler yazmıştı . Yine Simplicius, İskenderiye'de öğrendikleriyle benzer görüşlere maruz kaldı ve felsefesi tutarlı bir şekilde inşa edildi.

Şam, 520’de Plato Akademisi’nin başına getirilmişti ve Hristiyan imparatoru Justinian’ın 529’da kapattığı sırada hâlâ başını çekmişti . Aynı zamanda Justinian diğer tüm pagan okullarını kapattı. Justinian İmparatoru olduğunda, askerleri Fırat Nehri üzerinde Pers kralının ordularına karşı savaşıyordu. Bu nedenle, Damascius, Simplicius ve Akademinin diğer beş üyesi, Atina dışına çıktıklarında, Pers kralı Khosrow I mahkemesinde hizmet etmek için Persia'ya gittiler. Khosrow kültürün büyük bir patronuydu ve Simplicius iyi karşılandı. kural koyan. Bununla birlikte, Khosrow ve Justinian, 532'de onaylanan Ebedi Barış Antlaşması'nı imzaladı; bu da Simplicius’un Atina’ya geri dönmesine neden oldu.

Anlaşmanın şartlarının Simplicius ve Perslere giden diğer filozoflar açısından ne olduğu tam olarak belli değil. Bizans şairi ve kendi zamanlarının tarihçesinin yazarı olan Agathias, 565'te Justinian'ın ölümünden sonra bu olayları yazdı. Yazdı (bakınız [ 1 ]): -
... anlaşmanın şartları filozoflara kendi çevrelerinde tam güvenlik sağlamalarını garanti ederdi: kişisel inançlarına karşı hiçbir şeyi kabul etmeleri gerekmiyordu ve hiçbir zaman kendi felsefi öğretilerine göre yaşamaları engellenmiyordu. .
Ancak Agathias'ın bu görüşünün doğruluğu Cameron tarafından [ 4 ] te itiraz edildi ve Agathias’un önerdiği gibi Atina’ya döndükten sonra Simplicius için işler o kadar kolay olmayabilir.
Simplicius'un günlerinin geri kalanında Atina'da kaldığına, araştırma yazıp başlattığına, ancak ders vermelerine kesinlikle izin verilmediğine dair bazı kanıtlar var. Bu, dersin ders tarzı olmayan yazılarının niteliği ile yansıtılır, ancak bunun yerine Aristoteles'in yazılarının dikkatlice yapılandırılmış yorumlarıdır ve özellikle Platon ve Aristoteles'in görüşlerini uyumlaştırmaya çalışırlar .

Hayatta saf kişiliği yazılarında ki, en erken üzerinde onun yorumu olduğu düşünülmektedir Epiktetos 'ın Enchiridion o İskenderiye'de hala iken bazı tarihçiler saf kişiliği tarafından yazılmıştır inanıyoruz. Ancak, bu pek olası görünmüyor ve Cameron'ın [ 4 ] 'te yaptığı konuşmada Simplicius’un Persia’da yazdığı iddiası çok daha inandırıcı görünüyor. Kuşkusuz bu , birincisi De Caelo'daki yorum olan Aristoteles'teki yorumlardan önce yazılmış gibi görünüyor . Bu üzerinde simplicius yorumunda izlemektedir Aristoteles 'in Physics ve hem bu eserlerin matematik tarihine için özellikle önemlidir.

Üzerine yorumunda De Caelo saf kişiliği hakkında detaylı bir açıklama verir konsantrik küre arasında Eudoxus ve o da daha sonra yapılan teoriye değişiklikler ilgilidir Callippus . Simplicius alıntılar yapıyor Eudemus 'ın Astronomi Tarihi bu detayları vermekte, ama daha ziyade alıntı, bu işten doğrudan alıntı değildir Sosigenes (MS ikinci yüzyılda kimin yazdığını) kim diğerine dönüş tırnak Eudemus .

İle ilgili yorumunda Aristoteles 'in Physics saf kişiliği gelen uzun uzadıya alıntı Eudemus s' Geometri Tarihi şimdi kaybolur. Özellikle Simplicius yazıyı tırnak Eudemus üzerinde Antiphon 'ın girişimleri döngünün de ve girişimleri Hipokrat o belli kare lunes . Ayrıca bu yorumunda Aristoteles 'in Physics saf kişiliği önemli alıntılar verir Geminus s özetinde' Posidonius 'ın Meteorologica .

Simplicius bir yazı yazmıştım Öklid 'in Elements Arapça bir çeviride kurtulur. Bu, [ 6 ] 'da tartışılmıştır; burada yazar, yorumun gerçekten de böyle bir kanıtı denediğine dair kanıtlara rağmen, Simplicius' un paralel önermesinin ispatına yönelik bir girişimi bulunmadığı gerçeğini tartışmaktadır . [ 6 ] 'da, Simplicius’un paralel postülatı kanıtladığına dair kanıtlamanın Arapça matematiğe nasıl girdiği ve önce eleştirildiği, ardından eleştiriyi dikkate almak üzere tasarlanmış yeni bir “kanıt” ile birleştirildiği bir tartışma var.

Simplicius'un yorumcu olarak önemi [ 1 ] de açıklanmıştır : -
[ Simplicius ] kendi katkılarını abartmadı ama diğer filozoflara, özellikle Alexander, Iamblichus ve Porphyry'ye olan borcunun oldukça farkındaydı . Kendi yorumlarına, bu ünlü ustaların yazılarına sadece bir giriş yapmaktan çekinmedi ya da kendi yorumlarına fanatik olarak tutunmadı; daha iyi açıklamalar için onları değiş tokuş etmekten mutlu oldu. Öte yandan, yorumcunun çalışması, tarafsız bir teşebbüs olmaktan ya da sadece bir hata yapma meselesinden uzaktır; esas olarak, söz konusu metne daha aşina olmak ve bazı karmaşık bölümleri açıklamak için bir fırsattır; Bu nedenle Simplicius'un güvenilir belgeler edinmek ve bu bilgilerin tarihsel değerini kontrol etmek konusundaki sürekli endişesi ...

Simplicius , MÖ 1. yüzyıldan beri bir Roma eyaleti olan güney Anadolu'daki Kilikya'da doğdu. Biz o okulda felsefe okudum nerede İskenderiye ulaştığını bize Ammonius Hermiae.
Kendisi Ammonius bir öğrencisi olduğunu Proclus'a ve Eutocius Kitabı I onun yorumu ithaf Arşimed ' küre ve silindir üzerinedir ona. Hayatı boyunca Ammonius ana iş üzerinde kritik eserler yazıyordu Aristo kapsamlı yorumlar yazar kendini ve bu açıkça etkilemiş saf kişiliği Aristoteles .


1-G Verbeke, Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990).
2-Biography in Encyclopaedia Britannica.
3-http://www.britannica.com/biography/Simplicius-Of-Cilicia
Kitaplar:
1-T L Heath, A history of Greek mathematics I, II (Oxford, 1931).
Makaleler:
1-A Cameron, The last days of the Academy at Athens, Proc. Cambridge Philological Soc. 15 (1969), 7-29.
2-E Craig (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy 8 (London-New York, 1998), 788-791.
3-A I Sabra, Simplicius's proof of Euclid's parallels postulate, J. Warburg and Courtauld Inst. 32 (1969), 1-24.rin tarihsel değerini kontrol etmek konusundaki sürekli endişesi ...