Atlas

Atlas

Ankyra: Etimolojik Kökeni ve Yazılı Kaynaklarda Ankyra

Roma Dönemi'nde Ankyra, günümüz Türkiye'nin iç kısımlarının neredeyse hepsini içine alan Roma Eyaleti Galatia'nın en önemli şehriydi. Şehrin etimolojik kökeni olan 'ANK-', kıvrım veya keskin dönemeç anlamına gelmektedir. M.Ö. 2. Bin'e tarihlenen  Hitit metinlerinde, Ankuwa, Ankala, Ankuwash gibi benzer köklere sahip yer adlarına rastlanmaktadır. Dolayısıyla Ankara ismi Hitit Dönemi'ne gitse de şehrin herhangi bir yerinde Hititlere dair hiçbir arkeolojik iz yoktur. 

YAZI: Suavi Aydın

Modern bilimlerin ortaya çıkışıyla ulus*devletlerin doğuşu arasında bir paralellik vardır. Ulusal burjuvazinin güçlenmesinde en büyük rolü oynayan sanayi toplumunun doğuşu, pozitif bilimlerin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Bunun gibi, sosyal bilimlerin gelişmesini sağlayan temel itki, ulus-devletlerin ideolojik ihtiyaçları ve toplumu biçimlendirme isteklerini doğurmuştur. Özellikle ulu-devletler, yurttaş yaratma sürecinde ortak bir kültürel kimlik inşaa etmeye girişmiş ve bunun için tarihle ilişkili bilimleri teşvik edip yönlendirmişilerdir.

  1. Akdeniz Heykeli – İlhan Koman 1978
  2. Kapital Serisi – Arture 159, Kapital X (Kolonyalizm) - Yüksel Arslan - 1971
  3. Kaplumbağa Terbiyecisi – Osman Hamdi Bey - 1906
  4. Cehennemim – Fahrelnissa Zeid - 1951
  5. Mavi Senfoni – Burhan Doğançay - 1987
Cuma, 13 Eylül 2019 04:41

Ana Hatlarıyla Şaman ve Şamanizm 

“Şaman” sözcüğünün kökeni çok tartışılsa da herkesin üzerinde uzlaştığı nokta, Çin de dahil bütün Doğu Sibirya’da yayılmış Moğol dilbilim grubuna dahil Tunguz (Evenki) diline ait Çaman’dan geldiğidir.

Perşembe, 05 Eylül 2019 13:27

Ayasofya

Ayasofya (Modern Yunanca: Aγία Σοφία Agía Sofía, tam adı: Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας Azize Sofya Kilisesi, Latince: Sancta Sophia ya da (Sancta Sapientia), İstanbul'da tarihî bir müze.

Perşembe, 05 Eylül 2019 01:46

Fatima Mernissi: Doğunun Özgür Kadını

Fatima Mernissi 1940 yılında Fez'de doğan Faslı bir yazardır. Birkaç kadınla beraber bir haremde büyümüştür ve yalnızca kızların gittiği bir okulda Kuran öğrenerek geleneksel bir eğitim almıştır.

Perşembe, 05 Eylül 2019 01:41

1001 Gece Masalları

'Bir zamanlar Fars diyarının Şehriyar isminde bir hükümdarı varmış. Şehriyar, Hindistan'dan Çin'e kadar uzanan bütün toprakların kralıymış. Ama bunca güç, bunca kudret bir gün karısının kendisini aldatmasının önüne geçememiş. Başına gelen acı olay yüzünden deliye dönen Şehriyar, artık bütün kadınların nankör ve sadakatsiz olduğuna inanmaya başlamış.

Perşembe, 29 Ağustos 2019 07:47

HIERAPOLIS ( Pamukkale)

Denizli ilinin 18 km. kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kentinin Arkeoloji literatüründe “Holy City” yani Kutsal Kent olarak adlandırılması, kentte bilinen bir çok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanmaktadır.

Perşembe, 29 Ağustos 2019 07:42

MANİSA (MAGNESIA ad SPYLUM)

STRATONIKEI-HADRIANAPOLIS (Kırkağaç,Siledik köyü)
KHLIARA (Kırkağaç)
SANDIANA (Yırca)
KALANDA-KALAMOS (Kırkağaç,gelenbe)

Perşembe, 29 Ağustos 2019 07:41

BURDUR

SAGALASSOS (Ağlasun)
KREMNA-CREMNA (Bucak,Çamlık köyü)
KERAITAE(Bucak,Belören köyü)