• +90 532 342 23 89
  • info@anadoluatlasi.com
  • www.anadoluatlasi.com
Atlas

Atlas

Ankyra: Etimolojik Kökeni ve Yazılı Kaynaklarda Ankyra

Roma Dönemi'nde Ankyra, günümüz Türkiye'nin iç kısımlarının neredeyse hepsini içine alan Roma Eyaleti Galatia'nın en önemli şehriydi. Şehrin etimolojik kökeni olan 'ANK-', kıvrım veya keskin dönemeç anlamına gelmektedir. M.Ö. 2. Bin'e tarihlenen  Hitit metinlerinde, Ankuwa, Ankala, Ankuwash gibi benzer köklere sahip yer adlarına rastlanmaktadır. Dolayısıyla Ankara ismi Hitit Dönemi'ne gitse de şehrin herhangi bir yerinde Hititlere dair hiçbir arkeolojik iz yoktur. 

YAZI: Suavi Aydın

Modern bilimlerin ortaya çıkışıyla ulus*devletlerin doğuşu arasında bir paralellik vardır. Ulusal burjuvazinin güçlenmesinde en büyük rolü oynayan sanayi toplumunun doğuşu, pozitif bilimlerin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Bunun gibi, sosyal bilimlerin gelişmesini sağlayan temel itki, ulus-devletlerin ideolojik ihtiyaçları ve toplumu biçimlendirme isteklerini doğurmuştur. Özellikle ulu-devletler, yurttaş yaratma sürecinde ortak bir kültürel kimlik inşaa etmeye girişmiş ve bunun için tarihle ilişkili bilimleri teşvik edip yönlendirmişilerdir. Bununla kalmayıp, kendisine ait olmayan başka topraklar üzerinde emelleri olan ya da üzerinde bulunduğu topraklarda başşka halk ve devletlerin 'anavatan' iddiası ile yüz yüze kalan ulus-devletler de , bu kültürel kimliği arkeolojik kanıtlarına sarılırak varlık iddialarını temellendirmişlerdir. Bu temellendirmede en az tarih ve antropoloji kadar arkeoloji de büyük rol oynamıştır. Bu nedenle arkeolojinin bir disiplin olarak doğuşunu Avrupa milliyetçilikleriyle ilişkilendirmek yanlış olmayacaktır.

  1. Akdeniz Heykeli – İlhan Koman 1978
  2. Kapital Serisi – Arture 159, Kapital X (Kolonyalizm) - Yüksel Arslan - 1971
  3. Kaplumbağa Terbiyecisi – Osman Hamdi Bey - 1906
  4. Cehennemim – Fahrelnissa Zeid - 1951
  5. Mavi Senfoni – Burhan Doğançay - 1987
Cuma, 13 Eylül 2019 04:41

Ana Hatlarıyla Şaman ve Şamanizm 

“Şaman” sözcüğünün kökeni çok tartışılsa da herkesin üzerinde uzlaştığı nokta, Çin de dahil bütün Doğu Sibirya’da yayılmış Moğol dilbilim grubuna dahil Tunguz (Evenki) diline ait Çaman’dan geldiğidir.

Perşembe, 05 Eylül 2019 13:27

Ayasofya

Ayasofya (Modern Yunanca: Aγία Σοφία Agía Sofía, tam adı: Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας Azize Sofya Kilisesi, Latince: Sancta Sophia ya da (Sancta Sapientia), İstanbul'da tarihî bir müze. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika plânlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1935 yılından beri ise müze olarak hizmet vermektedir. Ayasofya, mimarî bakımdan bazilika plânı ile merkezî plânı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır.

Perşembe, 05 Eylül 2019 01:46

Fatima Mernissi: Doğunun Özgür Kadını

Fatima Mernissi 1940 yılında Fez'de doğan Faslı bir yazardır. Birkaç kadınla beraber bir haremde büyümüştür ve yalnızca kızların gittiği bir okulda Kuran öğrenerek geleneksel bir eğitim almıştır.

Perşembe, 05 Eylül 2019 01:41

1001 Gece Masalları

'Bir zamanlar Fars diyarının Şehriyar isminde bir hükümdarı varmış. Şehriyar, Hindistan'dan Çin'e kadar uzanan bütün toprakların kralıymış. Ama bunca güç, bunca kudret bir gün karısının kendisini aldatmasının önüne geçememiş. Başına gelen acı olay yüzünden deliye dönen Şehriyar, artık bütün kadınların nankör ve sadakatsiz olduğuna inanmaya başlamış.

Harita

Perşembe, 29 Ağustos 2019 07:47

HIERAPOLIS ( Pamukkale)

Denizli ilinin 18 km. kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kentinin Arkeoloji literatüründe “Holy City” yani Kutsal Kent olarak adlandırılması, kentte bilinen bir çok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanmaktadır.Kentin hangi eski coğrafi bölgede yer aldığı tartışılır. Hierapolis coğrafi konumu ile kendisini çevreleyen çeşitli tarihi bölgeler arasında yer almaktadır. Antik coğrafyacı Strabon ile Ptolemaios verdikleri bilgilerde, Karia bölgesine sınır olan Laodikeia ve Tripolis kentlerine yakınlığı ile Hierapolisin bir Frigya kenti olduğunu ileri sürerler. Antik kaynaklarda, kentin Hellenistik dönem öncesi adı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Hierapolis olarak adlandırılmadan önce kentte bir yaşamın var olduğunu Ana Tanrıça kültünden dolayı biliyoruz.
Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın; Bergama Krallarından II. Eumenes tarafından MÖ. II. YY. başlarında kurulduğu ve Bergamanın efsanevi kurucusu Telephosun karısı Amazonlar kraliçesi Hieradan dolayı, Hierapolis adını aldığı bilinmektedir.
Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki (MS. 60) büyük depreme kadar, Hellenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüştür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görmüş ve tamamen yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı bu depremlerden sonra kent, tüm Hellenistik niteliğini kaybetmiş, tipik bir Roma kenti görünümünü almıştır. Hierapolis Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez olmuştur. Bu önem, MS. IV. yüzyıldan itibaren Hiristiyanlık merkezi olması (metropolis), MS. 80 yıllarında, Hz. İsanin havarilerinden olan, Aziz Philipin burada öldürülmesinden kaynaklanmaktadır. Hierapolis, XII. yüzyıl sonlarına doğru Türklerin eline geçmiştir.

HIERAPOLIS (Greek: ????????? 'holy city') was the ancient city on top of the famous Pamukkale hot springs located in south-western Turkey near Denizli.Hierapolis is a UNESCO World Heritage Site. As the hot springs of Pamukkale were used as a spa since the 2nd century B.C., people came to soothe their ailings here. Many of them retired and died here. The large necropolis is filled with sarcophagi.
The great baths were constructed with huge stone blocks without the use of cement, and consisted of various closed or open sections linked together. There are deep niches in the inner section of the bath, library, gymnasium and other closed or open locations. The complex, which was constructed in the 2nd century, constitutes a good example of vault-type architecture. The complex is now an archaeological museum.

Perşembe, 29 Ağustos 2019 07:42

MANİSA (MAGNESIA ad SPYLUM)

STRATONIKEI-HADRIANAPOLIS (Kırkağaç,Siledik köyü)

KHLIARA (Kırkağaç)
SANDIANA (Yırca)
KALANDA-KALAMOS (Kırkağaç,gelenbe)
AGOEIRA-ALLOEIRA-ATTALEIA (Akhisar,kocamezarlık)
TRAKHOULA (Soma,Darkale köyü)
AIGAI-AIOLIS (Merkez,Köseler köyü-Gündağı zirvesi)
IULIA GORDOS (Gördes)
HEIRAKOME-HIEROKAISAREIA (Akhisar,Beyoba ve Sazabe köyü arası)
HERMOKAPELAIA (Salihli,Gölmarmara)
HYRKANIS (Halitpaşa köyü-Alibeyli köyü)
AGATHEIRA (Halitpaşa köyü)
LAMIANA (Saruhanlı,Büyükbelen köyü)
DAREIOUKOME (Soma,dereköy-yeşilköy)
MOSTENE-(karaoğlanlı,çobanisa köyü-bozköy)
KASTALOS (Salihli,Bebekli köyü)
SARDES-SARDIS(Salihli)
KOLOENA(Salihli,marmara gölü güneyi)
MAIONIA-MENYE-MEONIA (Kula,Gökçeören)
PERSIKAI (Saruhanlı,Sar çam köyü)
SAITTAI (Demirci İlçesi,İçikler köyü)
SASOTRA (Kula,Başıbüyük köyü)
SATALA (Kula,Sandal köyü)
SILANDOS (Kula,Kara selendi köyü)
MAGNESIA ad SPYLUM (Manisa)
THYATREIA (Akhisar)
NAKRASA (Kırkağaç-Bakır köyü-Gelenbe köyü arası)
PHILADELPHIA (Alaşehir)
APOLLONIS (Akhisar,mecidiye köyü-konurca)
ATTALIA (Akhisar,Selçuklu)
DALDIS (Salihli,Kemer)
TABALA (Kula,Yurtbaşıköyü)

KHARAKIPOLIS (Gördes,Çağlayan-Karayakup)