MÖ 129'da. Bergama kralı JC III. Attale, krallığını Roma'ya miras bırakıyor ki bu da onu "Asya eyaleti" yapıyor. Attalus'un soyundan gelen ve bu mirastan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle, Roma yeni eyaletin başkentini Efes'e transfer etti.

Nuremberg / 1493/ Boyama: Renkli Çanakkale'nin İlginç erken görünümü, Liber kronikum (Nürnberg Chronicle), 15. yüzyıl çalışması.

Venedikli haritacı, 1697 Vicenza Maria Coronel Ege Denizi Haritası

(1752) Gilles Robert de Vaugondy olarak da bilinir (1688-1766), [ Le Sieur veya Mösyö Robert , oğlu sonra Didier Robert de Vaugondy 

Map of Konstantinoupolis Vavassore Giovanni Andrea - Nuernberg (1530)

Yunanistan Haritası (Totius Graeciae Descriptio) Latin ve Yunan açıklamaları Yöre İsimleri ile Nikolaos SOFIANOS tarafından 16. yüzyıl

Not much to say about today's map. Just a good old fashion cartographic representation of Turkey-in-Asia from a 1903 atlas printed in Buffalo, New York. The provinces are particularly clearly colored, which is always handy if you want to discuss…

  1. Yüzyılın sonlarında çizilmiş bir Doğu Akdeniz Haritası. Kaynak: The Ronald and Pamela Walker Collection of Maps of Asia Minor https://digitised-collections.unimelb.edu.au/handle/11343/25