Carl Humann 1 Nisan 1839'da Steele an der Ruhr'da doğdu. 1850-1859 yılları arasında Essen'deki Burggymnasium'a katıldı. İlk çizimleri ve matematiksel yetenekleri onu inşaat mühendisi olmaya götürdü.

YAZI: Suavi Aydın Modern bilimlerin ortaya çıkışıyla ulus*devletlerin doğuşu arasında bir paralellik vardır. Ulusal burjuvazinin güçlenmesinde en büyük rolü oynayan sanayi toplumunun doğuşu, pozitif bilimlerin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Bunun gibi, sosyal bilimlerin gelişmesini sağlayan temel itki, ulus-devletlerin ideolojik ihtiyaçları ve…

M.Ö. 1274 tarihinde Mısır kralı II. Ramses ile Hitit kralı Muvattalli arasında Kadeş önünde büyük bir meydan savaşının sonucu Barış Antlaşması yapılmış buna bağlı olarak II. Ramses savaştan önce aldığı Sur/Tyre (Güney Levant), Gubla/Byblos, İrkata gibi yerleri boşaltmış Kadeş Şehri…

Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal 30.03.1911’de İstanbul’da doğdu. 1930/31’de İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. Bir yıl İstanbul’da Hukuk Fakültesi’ne devam etti. Devlet imtihanını kazanarak Almanya’da arkeoloji öğrenimi gördü.