Oceanos ve Tethys Mozaiği

Akdeniz dışında tüm dünyadaki açık denizlerin tanrısı olan Oceanos, denizdeki dişi unsuru sembolize eden Tethys ile birlikte yaşar. Dünyadaki tüm ırmak ve nehirlerin bu iki tanrıdan meydana geldiğine inanılır. Zeugma’da çıkarılan villalardan birinin havuz tabanında olduğu tahmin edilen bu mozaikte her iki tanrı da deniz canlılarıyla çevrelenmiş olarak betimlenmiştir. Mozaikte ayrıca yunuslara binen veya balık tutan Eroslar da mevcuttur.