Yerleşim günümüzde Kurşunlu olarak bilinen yerleşimin yakınlarında bulunmaktadır. Karacabey'in 42 km uzağındadır. Placia antik kenti kalıntıları bugün kü Tofaş yazlık sitesinin içinde kalmıştır. Etrafı Ihlamur ormanları ile kaplıdır. Karadağ (833 m) kuzey eteklerinde yer almaktadır.

Placia, Plakie olarak okunmaktadır. Bizans ve Osmanlı Sarayına yerleşik Kurşunlu köyündeki Rumlar tarafından özellikle tekir balığı ve barbun balığı ve hatta bazı mezeler ve balın saraya taşındığı bilgisi bulunmaktadır.

Pilaki mezesinin isim tarihinin Placia'dan gelen anlamında Bizans'ta pilaki olarak isimlendirildiğini söyleyenler vardır. O dönemde fasülye olmadığı için başka bir mezenin pilaki isminde adlandırıldığı düşünülmekte ve günümüzde pilaki mezesi fasülyeli bir meze olarak restauratlarda sunulmaktadır.

1835 yılındaki belgelere göre, Kurşunlu köyü 65 haneli. Köyde sebze yetiştirilen bostan tarlası çok. Ayrıca, kömürcülük çok yaygın. Köyün at varlığının 13’ü katırdır. Bu da köyün sırtını dayandığı Karadağ’dan katırla taşıma yapıldığının göstergesidir. Karadağ’ın aynı zamanda keçi yetiştirmede önemli bir yer tuttuğunu köyün toplam keçi varlığı sayısından takip etmek mümkün. Diğer köylere kıyasla dutluk, koyun ve manda yok. Köyde 3 değirmen var. Bir tanesi köyde 120 dönüm tarlası olan ailenin. 5 hanenin hiçbir gelirinin olmadığı köyde Kocakarıoğlu Koti’nin yıllık geliri 9.478 kuruştur. Gelirlerinin toplamı 137.966 kuruş olan köylüler, 5.983 kuruş a’şar (tarım dışı gelirlerin vergisi) ve 7.466 kuruş vergi vermiş.1835 yılında köyün Papazı Yorgi veled-i Yamandi, Muhtarı Foti v. Yani idi.

Hicri 1337 tarihli bir belgeye göre, Kurşunlu köyünde karaya oturan silah yüklü bir taka ahali tarafından yağmalanmış ve ahaliyle yapılan çatışma sonucunda çıkan yangında birçok hane yanmış.