Arsada, Eşen Çayı (Antik adıyla Ksanthos) Vadisi'nin gerisinde ve yüksek bir rakımda, Akdağ'ın (Antik adıyla Massikytos) yanındaki ovada kurulmuştur. Antik Çağ yazarları tarafından bahsi geçmeyen Arsada'nın bulunuşu, bu bölgede bulunan ve "Arsadalılar'ın onurlandırma kararından" bahseden bir yazıt ve günümüze kadar Arsada isminin Arsaköy ile süregelmesi sayesinde olmuştur.

Değindiğimiz gibi, Arsaköy'ün hemen batısında bulunan, uzun ve alçak bir tepe üzerinde yer alan Arsada Antik Kenti'nin batı kısmında kaya tırmanışına da uygun bir yamaç bulunur. Bu tepenin doğu yamacının orta kısımlarında kalan bölgede, eni yaklaşık 2,5 m olan, harçsız bir duvar kalıntısı sizi karşılar. Bu duvar yaklaşık 275 m boyunca uzanır ama çoğu yeri sağlam durumda değildir. Duvarın kuzey ucu yaklaşık 9 metrekare büyüklüğünde bir kuleye bağlanır. Poligonal bloklarla örülmüş olan bu kule, Erken Hellenestik Dönem özellikleri gösterir.

Arsada Antik Kenti muhteşem bir doğa içine kurulmuştur. Ama yerleşim yeri kaçak kazıların hedefi durumundadır. Arsada'nın yerleşim merkezindeki yapılar oldukça harap durumdadır. Fakat, Arsaköy'ün içinde ve çevresinde görülebilecek, "Gotik" lahit biçiminde olan pek çok Likya tipi mezar bulunmaktadır. Bu mezarlardan birinin kısa ona yanında insan başı şekilleri bulunur ama bu lahit de oldukça tahrip edilmiştir. Bunların dışında, yine Likya'ya özgü bir ev tipi mezar vardır. Bu mezara ait olması muhtemel yazıtlı ve işlenmiş bloklar çevreye dağılmış bir şekilde bulunmaktadır. Bu yazıtların çoğu mezar kitabesidir. 19. yy'da kenti ziyaret eden Spratt'ın bahsettiği Lykia yazıtları ise maalesef ortada yoktur.

Köye yakın bir noktada, kuzeyden gelen patikanın yanında yer alan bir kaya çıkıntısının üzerinde bir at ve atın binicisinin yer aldığı bir kabartma bulunur. Kabartma üzerinde yer alan at sağa doğru yönelmiş ve atın binicisinin sağ eli, yukarıya doğru kalkmış bir biçimde dikdörtgen bir cisim taşımakta ve sol omzunda sarkan bir kılıcı bulunmaktadır. Bu kabartmada betimlenen figürün, Anadolu'nun süvari tanrılarından biri olan ve Likya'nın kuzeyi ve batısında sıklıkla karşılaştığımız Kakasbos olması muhtemeldir.

Likya Yolu rotanızda Arsada Antik Kenti'ne uğramak, sizi Akdağ ve Eşen Çayı Vadisi'nin harika birlikteliğiyle tanıştıracak.