Kaynaklarda adı Kindya veya Kindye olarak telefuz edilen kentin kuruluşu ve kökeni hakkında elimizde yeterli bilgi yoktur. Fakat Bilge Umar, Anadolu'nun tarihi coğrafyasındaki yer isimleri üzerine yaptığı etimolojik çalışmasında Kindya adının, kutsal yer anlamına gelen Kinduwa'dan türediğini iddia eder. Bilge Umar aynı zamanda, Hitit metinlerinde geçen Khinduwa adlı yerleşimin de burası olduğuna değinir.

Artemis Kindyas kültüyle ünlenen kentin bu kültüyle ilgili elimizde bir miktar bilgi vardır. İasos'taki Artemis Astias kültü için söylenen, "yağmur ve karın burada kendini hissettirmeden yağdığı" yağdığı iddiası, antik dönemde burası içinde söylenmiştir. M.Ö. 5. yy'da Karia Satrabı Mausolos'un oğlu Piksodaros Kindya'da yaşıyordu ve muhtemelen kentin yöneticiliğini yapıyordu. Piksodaros'un Mausolos'un oğlu olduğu konusu her ne kadar şüpheli bir durum olsa da Mausolos ve babası Hekatomnos'un soyundan geldiği ve Kilikyalı bir prensesle evlenecek kadar seçkin olduğu kesindir.

Kindya'nın M.Ö. 5. yy'ın sonraki dönemlerinde Delos Deniz Birliği'ne bağlandığını ve birliğe bir talent tutarında vergi katkısı yaptığını kayıtlardan öğreniyoruz. Ama Kindya'nın ödemesi gereken bu vergi tutarının büyük bir kısmını, altı defadan fazla komşusu Bargylia ödemiştir. M.Ö. 425 yılında ise Kindya'nın Delos Birliği'ne ödemesi gereken vergi dört talente çıkartılmıştı.

M.Ö. 3. yy'da Kindya, kendisinden her anlamda daha ileri bir kent olan Bargylia ile birleşerek kent statüsüne son verdi. Bu süreçle beraber Kindya, Bargylia'nın kutsal bir köyü oldu. Bu birleşmenin en büyük etkisi, Artemis Kindyas Kültü'nün Bargylia'nın baş kültü olması olmuştur.

Kindya Antik Kenti'nde yer alan Artemis tapınağının yeri, karayolundan Kemikler Köyü'ne sapan yolun yakınındaki bir tepecik üzerinde tespit edilmiştir. Bu alanda tapınağın Artemis'e adandığını anlatan yazıtlar ve mimari elemanlar bulunmuştur. Fakat tapınağın üzerine, Bizans Dönemi'nde kale inşa edilmiştir.

Şehri çevreleyen sur duvarlarının bazı bölümleri yer yer gözlemlenebilse de günümüze çok az kısmı ulaşmıştır. Kent duvarları, duvar yüksekliği beş metreye varan bir iç kaleyi de barındırır. Kale duvarları, moloz taşlarından yapılmış kuru duvarlardır. Kindya Antik Kenti'nde ayakta hiçbir yapı kalmamıştır. Kalıntılar etrafa yayılmış durumdadır.